Hultqvist, S., Lundälv, J. (2023). Från en historisk förebyggande kongress till vår tids förebyggande socialpolitik – om akuta visavi förebyggande insatser. Kapitel (s.69-88) i Swärd, H., Panican, A (Red.). (2024). Akilleshälar i välfärd, socialpolitik och socialt arbete. Första upplagan. Lund: Studentlitteratur. (190 sidor), (ISBN 9789144176376).

Lundälv, J. (2020). Efterlivets politiska berättelse. Kända och okända kvinnors kamper i socialpolitiken. Stockholm: Premiss förlag. (506 sidor). (ISBN 9789189077140).

Lundälv, J. (2019). Pennskaften inifrån. Ideologiska krafter om modern funktionshinderspolitik i Finland och Sverige. Stockholm: Premiss förlag. (400 sidor). ISBN 9789186743956.

Lundälv, J. (2019). Uppsatskalendern – din handbok till att skriva en lyckad uppsats. Stockholm: Sanoma Utbildning AB. (214 sidor). ISBN 9789152357347.

Lundälv, J. (2018). Debattlustans röster. Samhällskritik i socialpolitik och socialt arbete. Stockholm: Premiss förlag. (399 sidor). ISBN 9789186743819

Lundälv, J, Larsson-P-O (red.). (2015). Bilder av funktionshinder och långtidssjukdomar. Göteborg: Bokskogen. (154 sidor). (ISBN 9789177760924).

Lundälv, J. (2015). Blogga tryggt. Nya medier i tjänsten. Lund: Studentlitteratur. (163 sidor). ISBN 9789144105123

Lundälv, J. (2013). Pennfäktaren. Socialt arbete och opinionsbildning. Gävle: Meyers förlag. (96 sidor). ISBN 9789171111487.

Lundälv, J. (2012). Akut krisstöd & kommunikation. Gävle: Meyers förlag. (95 sidor). ISBN 9789171111463.

Lundälv, J. (2007). Harmoni och säkra möten. Gävle: Meyers förlag. (151 sidor). ISBN 9171111409.

Lundälv, J, Moberg, U-C. (2006). Mediehandbok för socialarbetare. Gävle: Meyers förlag. (87 sidor och 1 DVD). ISBN 9171111387.

Lundälv, J. (1998). Förmåga till välfärd. Trafikskadades upplevelser och liv – ett drama om bemästring. Stockholm: Bokförlaget F. Fischer & Co (472 sidor). ISBN 9170548706