Jörgen Lundälv, PhD, lektor och docent i socialt arbete


Lite om min bakgrund:

 • Grundutbildning, Förvaltningssocionomexamen, Socialhögskolan vid Göteborgs universitet 1984-1988.
 • Forskarkurser i vetenskaplig metod vid Uppsala universitet, 1988-1989.
 • Forskarkurser i vetenskaplig metod vid University of Michigan, Ann Arbor 1989.
 • Journalisthögskolan: Journalistlinjen, Journalistexamen, 1992.
 • Doktorand vid Helsingfors universitet 1995-1998.
  Doktorsgrad (PD, Politices doktor) vid Socialpolitiska institutionen, Helsingfors universitet 1998.
 • Forskare vid Norrlands universitetssjukhus (NUS), Olycksanalysgruppen i Umeå 1998-2001.
 • Associerad ledamot i Svenska Läkaresällskapet (SLS), 1998-
 • Universitetslektor vid Umeå universitet 2001-2002.
 • Universitetslektor vid Göteborgs universitet sedan 2002 -
 • Docent i trafikmedicin vid Umeå universitet sedan april 2007 -
 • Docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet sedan april 2011 -
 • Vetenskaplig sekreterare i sektionen trafikmedicin vid Svenska Läkaresällskapet (SLS) i Stockholm, 2011-2020. 
 • Ledamot i organisationen HAFV – Funktionshinderforskning i Väst, 2012-2016.
 • Medlem i Sveriges Författarförbund, 2013 -
 • Ledamot i Svenska Läkaresällskapets (SLS) Forskningsdelegation 2016-2021.
 • Vice ordförande i organisationen HAFV – Funktionshinderforskning i Väst, 2016.
 • Editorial Board member for the International Journal of Social Work Values and Ethics (IJSWVE). 2022-https://jswve.org

 • Editorial Board member for the Scandinavian Journal of Public Health (Scand J Public Health) (SAGE), 2022-

  https://journals.sagepub.com/editorial-board/SJP

 • Medlem i Nätverket kring socialförsäkringar för socionomer, 2022-
 • Samordnare/plattformsledare för forskningsplattformen "Socialt arbete, hälsa och ohälsa" vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet sedan 2021 -

  https://www.gu.se/forskning/socialtarbetehalsaohalsa

 

Foto: Sören Håkanlind