TALBÖCKER åren 1995-2021:

Rahman, Sahnur. (2021). Inläsning till talbok (Lundälv, Jörgen), 2020. Efterlivets politiska berättelse. Kända och okända kvinnors kamper i socialpolitiken. Första upplagan. Stockholm: Premiss förlag. Augusti 2021, LEGIMUS, MTM, Myndigheten för tillgängliga medier. https://www.legimus.se/work/details?workId=ce1cdeb2-0df1-4592-80d6-ad5500ce1704

Lundälv, J. (2020). Pennskaften inifrån. Ideologiska krafter om modern funktionshinderspolitik i Finland och Sverige. Första upplagan. Stockholm: Premiss förlag. Talbok med text, 1 CD-rom. Utgiven av Legimus. Malmö: MTM, Myndigheten för tillgänliga medier. https://www.legimus.se/work/details?workId=5af67ea3-f224-4769-8e6b-ab58007bb949

Lundälv, J, Larsson, P-O (red.). (2015). Bilder av funktionshinder och långtidssjukdomar. Digital talbok (DAISY 2.02), text och ljud. 1. Uppl. Göteborg: Bokskogen. Utgivare: Johanneshov: Myndigheten för tillgängliga medier/LEGIMUS. Inläsare Anna Westberg. 1 CD-rom.

http://www.legimus.se/work/details?workId=b2ea7052-3c7c-4a63-9e46-a532009d1a6f

Lundälv, J. (2015). Blogga tryggt. Nya medier i tjänsten. Lund: Studentlitteratur. Digital talbok (DAISY 2.02), text och ljud. 1. Uppl. Utgivare: Johanneshov: Myndigheten för tillgängliga medier/LEGIMUS. 1 CD-rom. Inläst med talsyntes.

http://www.legimus.se/work/details?workId=71071860-a106-4376-883d-a467009d548f

Lundälv, J. (2013). Pennfäktaren. Socialt arbete och opinionsbildning. Gävle: Meyers. Digital talbok (DAISY 2.02), text och ljud. 1. Uppl. Utgivare: Johanneshov: Myndigheten för tillgängliga medier/LEGIMUS. 1 CD-rom. Inläst med talsyntes.

http://www.legimus.se/work/details?workId=54f9e49e-75b7-4043-9446-a37a00676990

Liliequist, M, Lundälv, J. (2002). Gatans politik: Göteborgsdemonstrationerna juni 2001: ur mediernas, polisernas och demonstranternas perspektiv. Gävle: Meyers. Digital talbok (DAISY 2.02), text och ljud. Inläsare: Anna Godenius. 1. Uppl. Utgivare: Johanneshov: Myndigheten för tillgängliga medier/LEGIMUS. 1 CD-rom. Inläst med talsyntes.

http://www.legimus.se/work/details?workId=01a4ca22-2c18-4dc5-aa25-0ad76fc6676d

Johansson, J. (1995). Det finns dom som har det värre”. Samspel, gemenskap och livsglädje i kampt mot smärta och svåra trafikhandikapp. Stockholm: Sveriges radios förlag. Digital talbok (DAISY 2.02), text och ljud. Inläsare: Linda Snöborgs. 1. Uppl. Utgivare: Enskede: TPB – Tal- och Punktskriftsbiblioteket.

http://www.legimus.se/work/details?workId=351d0feb-0b9c-4b7f-bb5c-c5d501af231a