Debattlustans röster. Samhällskritik i socialpolitik och social arbete. Stockholm: Premiss förlag (2018).

ISBN: 9789186743819

Socialarbetare har länge varit aktiva i såväl opinionsbildning som sociala debatter om människors livsvillkor. Socialarbetaren som röstresurs i den samhällspolitiska debatten och deras förmåga att belysa, kommentera och debattera välfärdsproblem men också socialpolitik är oerhört viktig. Under 1950- och 1960-talen skrev ofta socialarbetare debattartiklar på egen hand, men på senare år har det spritt sig en tystnadskultur med osäkerhet, rädslor och hat. Hur resonerar yrkesverksamma socialarbetare om opinionsbildningens möjligheter i framtiden? Och hur kan ett socialt arbete på samhällsnivå stärkas med ordets makt? Debattlustans röster – samhällskritik i socialpolitik och socialt arbetevänder sig till studerande och forskare i socialt arbete samt till yrkesverksamma socionomer och socialarbetare. Den kan läsas av alla som vill lära sig mer om samtalets betydelse och ordets makt. Boken inleds med en introduktion av Lena Engelmark, chefredaktör för Socionomen.

 

”Debattlustans röster ger en allsidig och saklig genomgång av behovet och nödvändigheten för socialarbetare och forskare att vara aktörer i det offentliga samtalet om socialt arbete och socialpolitik. Den ger en bra analys av debattläget i Sverige för alla som är engagerade i de socialpolitiska frågorna och är ett viktigt bidrag till att klargöra hur det offentliga samtalet är en förutsättning för ett levande demokratiskt välfärdssamhälle”.

(Claudette Skilving, socialarbetare, Tidskriften Socialpolitik, juni 2019).

 

”Boken åskådliggör på ett mycket genomgripande och överskådligt sätt den viktiga röst som socialarbetaren kan vara i samhällsdebatten. Studenter och yrkesverksamma socionomer kommer att ha mycket stor behållning av boken, som väcker lusten till debatt och fortsatta diskussioner om socionomers viktiga roll i samhällsdebatten”.

(Lektör Maria Fridstjerna, BTJ-häftet, 2019).

 

”Flera av de grupper som socialtjänsten arbetar med har inga starka företrädare. De har heller inga kanaler där de kan berätta om sin situation för en större publik eller har möjligheter att bli trodda på. Därför blir deras berättelser aldrig berättade. Lundälv ger många exempel på hur vägarna ut ur tystnaden kan se ut både för välfärdens professionella socialarbetare och för deras klienter. Det är viktiga frågor att diskutera i dagens samhälle”.

(Professor i socialt arbete, Hans Swärd, Lunds universitet i tidskriften Socionomens ForskningssupplementNummer 1, 2019).

 

 

https://premissforlag.se/bocker/debattlustans-roster/

 

NY BOK! (november 2018)

 

Debattlustans röster. Samhällskritik i socialpolitik och socialt arbete (400 sidor). Stockholm: Premiss förlag.

Nyfiken?

Kontakta bokförlaget Premiss.

http://premissforlag.se/bocker/debattlustans-roster/