DEBATTARTIKLAR I SVENSKA OCH INTERNATIONELLA TIDSKRIFTER OCH TIDNINGAR 1995-2024:

 Lundälv, J., Larsson, P-O., Kindberg, R. (2024). Stärk funktionshinderkunskapen i Försvarsmakten och Civilförsvaret. Insändare. Hallands Nyheter. 1 april. https://www.hn.se/asikter/ordet-ar-fritt/bygg-med-fornuft-i-lajet.ce6392b5-f1a0-4dc2-9684-74dad1af10fc

Lundälv, J. (2024). Ordet handikapp lever kvar och riskerar en ökad stigmatisering. Debattartikel i Nordvästra Skånes Tidningar den 22 mars.

Lundälv, J. (2024). Ordet handikapp lever kvar och riskerar en ökad stigmatisering. Debattartikel i Landskrona-Posten den 22 mars.

Lundälv, J, Larsson, P O, Kindberg, R. (2024). ”Varje person behöver en konkret handlingsplan”. Slutreplik i debatten tillsammans med Myndigheten för delaktighet (MFD) i tidskriften Socialpolitik, Kultur & Samhälle. 19 mars 2024. https://socialpolitik.com/2024/03/19/varje-person-behover-en-konkret-handlingsplan/

Lundälv, J., Larsson, P O., Kindberg, R. (2024). Stärk kunskapen om funktionshinder. Debattartikel. TJUGOFYRA7 – En tidning om samhällsskydd och beredskap. 12 mars 2024. https://www.tjugofyra7.se/asikter/insandare/2024/stark-kunskapen-om-funktionshinder/

Lundälv, J., Larsson, P O., Kindberg, R. (2024). Stärk kunskapen om funktionshinder i Försvarsmakten och civilförsvaret. Nya Wermlands-Tidningen. Debattartikel den 4 mars 2024. https://www.nwt.se/2024/03/04/stark-kunskapen-om-funktionshinder-i-forsvarsmakten-och-civilforsvaret-c3ea8/

Lundälv, J. (2024). Socialstyrelsens språkbruk om handikapp förvirrar. Gotlands Allehanda. Debattartikel den 4 mars 2024.

Lundälv, J. (2024). Föråldrat språkbruk lever kvar i Sverige. Insändare. Tidningen funk - Funktionsrätt i samarbete, Nummer 1, sidan 31, 2024 (SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf), Helsingfors. https://samsnet.fi/funk/

Lundälv, J. (2024). Användning av begreppet ”handikapp” riskerar att öka stigmatiseringen i samhället. Debattartikel. Varbergs Tidning den 27 februari 2024. https://varbergstidning.prenly.com/p/varbergs-tidning/2024-02-27/r/10/18-19/4503/1344497

Lundälv, J., Larsson, P O., Kindberg, R. (2024). Stärk funktionshinderkunskapen. Norrbottens-Kuriren. Debattartikel den 21 februari 2024. https://kuriren.nu/bli-prenumerant/artikel/re607yxl/nk-1m1kr_s_23

Lundälv, J., Larsson, P O., Kindberg, R. (2024). Stärk funktionshinderkunskapen i Försvarsmakten och civilförsvaret. Svenljunga & Tranemo Tidning. Debattartikel den 21 februari 2024. https://stt.prenly.com/p/svenljunga-tranemo-tidning/2024-02-21/r/10/18-19/3639/1307755

Lundälv, J., Larsson, P O., Kindberg, R. (2024). Krigets Ukraina visar att tillgänglighet är en fråga om liv och död. Tidningen Altinget. Debattartikel den 21 februari 2024. https://www.altinget.se/artikel/krigets-ukraina-visar-att-tillganglighet-ar-en-fraaga-om-liv-och-dod

Lundälv, J., Larsson, P O., Kindberg, R. (2024). Stärk funktionshinderkunskapen i Försvarsmakten och civilförsvaret. Falkenbergs Nyheter. Debattartikel den 20 februari 2024.

Lundälv, J., Larsson, P O., Kindberg, R. (2024). Stärk funktionshinderkunskapen i Försvarsmakten och Civilförsvaret. Debattartikel i tidningen Aktuell Säkerhet. 19 februari 2024. https://www.aktuellsakerhet.se/stark-funktionshinderkunskapen-i-forsvarsmakten-och-civilforsvaret/

Lundälv, J., Larsson, P O., Kindberg, R. (2024). Ansvariga för krisplanering får aldrig exkludera funktionsrättsrörelsen. Slutreplik i debatt. Tidskriften Socialpolitik, kultur & Samhälle. 18 februari 2024. https://socialpolitik.com/2024/02/18/ansvariga-for-krisplanering-far-aldrig-exkludera-funktionsrattsrorelsen/

Lundälv, J., Larsson, P O., Kindberg, R. (2024). Beredskapen inkluderar inte alla människor. Nerikes Allehanda. Debattartikel den 17 februari 2024. https://www.na.se/2024-02-17/beredskapen-inkluderar-inte-alla-manniskor

Lundälv, J., Larsson, P O., Kindberg, R. (2024). Stärk funktionshinderkunskapen i Försvarsmakten och Civilförsvaret. Dagens Arena. Debattartikel den 14 februari 2024. https://www.dagensarena.se/opinion/stark-funktionshinderkunskapen-i-forsvarsmakten-och-civilforsvaret/

Lundälv, J., Larsson, P O., Kindberg, R. (2024). Stärk kunskapen om funktionshinder i Försvarsmakten. Hallandsposten. Debattartikel den 13 februari 2024. https://www.hallandsposten.se/asikter/debatt/stark-kunskapen-om-funktionshinder-i-forsvarsmakten.119d4de3-78f5-4d53-89cc-7be5273df196

Lundälv, J., Larsson, P O., Kindberg, R. (2024). Stärk funktionshinderkunskapen i försvarsmakten och civilförsvaret. Dagens Juridik. Debattartikel den 12 februari 2024. https://www.dagensjuridik.se/debatt/stark-funktionshinderkunskapen-i-forsvarsmakten-och-civilforsvaret/

Lundälv, J., Larsson, P O., Kindberg, R. (2024). Hur ska funktionshindrade skyddas vid krig? Partille Tidning. Debattartikel den 11 februari 2024 https://www.partilletidning.se/asikt-och-debatt/insandare/hur-ska-funktionshindrade-skyddas-vid-krig.76343648-9db2-4a0f-843b-ea7a47b37af1

Lundälv, J., Larsson, P O., Kindberg, R. (2024). Vad händer med de utsatta om kriget kommer? Västervikstidningen. Debattartikel den 11 februari 2024. https://vt.se/debatt/artikel/vad-hander-med-de-utsatta-om-kriget-kommer/r9wzqomj

Lundälv, J., Larsson, P O., Kindberg, R. (2024). Personer med funktionsnedsättning får inte glömmas bort vid krig. Arbetarbladet. Debattartikel den 11 februari 2024.

Lundälv, J., Larsson, P O., Kindberg, R. (2024). Stärk funktionshinderkunskapen i försvarsmakten och civilförsvaret. Debattartikel i tidskriften Socialpolitik, kultur & samhälle den 9 februari 2024. https://socialpolitik.com/2024/02/09/stark-funktionshinderkunskapen-i-forsvarsmakten-och-civilforsvaret/

Lundälv, J., Larsson, P O., Kindberg, R. (2024). Hur ska funktionshindrade skyddas vid krig? Debattartikel i Härrydaposten den 10 februari 2024. Sidan 17.

Lundälv, J., Larsson, P O., Kindberg, R. (2024). Stärk funktionshinderkunskapen i Försvarsmakten och Civilförsvaret. Efolket. Debattartikel den 10 februari 2024. https://efolket.eu/dhr-representanter-om-krigsforberedelser-debatt-om-hur-vi-ska-forhalla-oss-till-militaristerna-och-krigshotet/

Lundälv, J., Larsson, P O., Kindberg, R. (2024). Varför tiger Sverige om att krisskydd saknas för de som har funktionsnedsättning? Debattartikel i HejaOlika den 9 februari 2024. https://hejaolika.se/artikel/varfor-tiger-ansvariga-om-att-krisskydd-saknas/

Lundälv, J. (2024). Begreppet ”handikapp” riskerar ökad stigmatisering i samhället. Debattartikel. Knallebladet den 31 januari 2024.

Lundälv, J. (2024). Socialstyrelsens språkbruk förvirrar. Debattartikel. Västerviks-Tidningen den 26 januari 2024. https://vt.se/debatt/artikel/socialstyrelsens-sprakbruk-forvirrar/r3oemmer

Lundälv, J. (2024). Socialstyrelsens språkbruk om handikapp riskerar leda till ökad stigmatisering. Debattartikel. Altinget den 24 januari 2024. https://www.altinget.se/artikel/socialstyrelsens-spraakbruk-om-handikapp-riskerar-leda-till-okad-stigmatisering

Lundälv, J. (2024). Socialstyrelsen följer inte sitt eget språkråd. Debattartikel. Hallandsposten den 23 januari 2024. https://www.hallandsposten.se/asikter/debatt/socialstyrelsen-foljer-inte-sitt-eget-sprakrad.b7316631-ed61-4d8b-96b3-4fbfc50f4bf1

Lundälv, J. (2024).  Socialstyrelsens språkbruk förvirrar. Söderhamns-Kuriren.  Insändare den 21 januari 2024. https://www.soderhamnskuriren.se/2024-01-21/socialstyrelsens-sprakbruk-forvirrar-handikapp-lever-kvar

Lundälv, J. (2024). Socialstyrelsens språkbruk förvirrar – handikapp lever kvar. Hudiksvalls Tidning. Insändare den 21 januari 2024. https://www.ht.se/2024-01-21/socialstyrelsens-sprakbruk-forvirrar-handikapp-lever-kvar

Lundälv, J. (2024). Socialstyrelsens språkbruk förvirrar. Ljusdals-Posten. Insändare den 21 januari 2024. https://www.ljusdalsposten.se/2024-01-21/socialstyrelsens-sprakbruk-forvirrar-handikapp-lever-kvar

 Lundälv, J. (2024). Socialstyrelsens språkbruk förvirrar. Ljusnan. Insändare den 21 januari 2024. https://www.ljusnan.se/2024-01-21/socialstyrelsens-sprakbruk-forvirrar-handikapp-lever-kvar

Lundälv, J. (2024). Socialstyrelsens språkbruk om ”handikapp” förvirrar. Debattartikel i Västerbottens-Kuriren den 19 januari 2024. https://www.vk.se/2024-01-19/debatt-socialstyrelsens-sprakbruk-om-handikapp-forvirrar-6a8a5

Lundälv, J. (2024). Låt oss slippa ”handikapp”. Debattartikel i Nerikes Allehanda den 15 januari 2024. https://www.na.se/2024-01-15/lat-oss-slippa-handikapp

Lundälv, J. (2024). Socialstyrelsens språkbruk förvirrar. Debattartikel i Kinda-Posten den 14 januari 2024. https://kindaposten.se/debatt/artikel/socialstyrelsens-sprakbruk-forvirrar/r3oemmer

Lundälv, J. (2024). Socialstyrelsens språkbruk förvirrar. Debattartikel i Vimmerby Tidning den 14 januari 2024. https://vimmerbytidning.se/debatt/artikel/socialstyrelsens-sprakbruk-forvirrar/r3oemmer

Lundälv, J. (2024). Sluta använda det förlegade ordet handikapp. Debattartikel i Arbetarbladet den 14 januari 2024.

Lundälv, J. (2024). Socialstyrelsens språkbruk förvirrar. Debattartikel i Hallands Nyheter den 13 januari 2024. https://www.hn.se/åsikter/ordet-är-fritt/socialstyrelsens-språkbruk-förvirrar-1.119577099

Lundälv, J. (2024). Socialstyrelsens språkbruk om handikapp förvirrar. Debattartikel i Mariestadstidningen den 12 januari 2024. https://www.mariestadstidningen.se/2024/01/12/socialstyrelsens-sprakbruk-om-handikapp-forvirrar-ae192/

Lundälv, J. (2024). Socialstyrelsens språkbruk om handikapp förvirrar. Debattartikel den 12 januari 2024. Sundsvalls Tidning. https://www.st.nu/2024-01-12/socialstyrelsens-sprakbruk-om-handikapp-forvirrar

Lundälv, J. (2024). Begreppet handikapp lever kvar och riskerar ökad stigmatisering. Insändare den 11 januari 2024. Sydöstran. https://www.sydostran.se/insandare/debatt-begreppet-handikapp-lever-kvar-och-riskerar-okad-stigmatisering/

Lundälv, J. (2024). Slutreplik: Från ord till handling – en levande historia om ordet som föll mellan stolarna. Tidskriften Socialpolitik, Kultur & Samhälle den 11 januari 2024. https://socialpolitik.com/2024/01/11/slutreplik-fran-ord-till-handling-en-levande-historia-om-ordet-som-foll-mellan-stolarna/

Lundälv, J. (2024). Socialstyrelsens språkbruk om handikapp förvirrar. Debattartikel den 11 januari 2024 i Kristianstadsbladet. https://www.kristianstadsbladet.se/debatt/socialstyrelsens-sprakbruk-om-handikapp-forvirrar/

Lundälv, J. (2024). Socialstyrelsens språkbruk om handikapp förvirrar. Debattartikel den 11 januari 2024 i Värnamo Nyheter.

Lundälv, J. (2024). Socialstyrelsens språkbruk om handikapp förvirrar. Debattartikel den 11 januari 2024. Norra Skåne. https://www.nsk.se/debatt/socialstyrelsens-sprakbruk-om-handikapp-forvirrar/

Lundälv, J. (2024). Begreppet ”handikapp” riskerar ökad stigmatisering i samhället. Debattartikel den 10 januari 2024, sidan 11, Svenljunga & Tranemo Tidning (STT). https://stthuset.com

Lundälv, J. (2024). Socialstyrelsens språkbruk om handikapp förvirrar. Debattartikel den 9 januari. Tidningen Omtanke. Tidningen för vård och omsorg. https://omtanke.today/socialstyrelsens-sprakbruk-om-handikapp-forvirrar/

Lundälv, J. (2024). Socialstyrelsens språkbruk om ”handikapp” riskerar ökad stigmatisering. Debattartikel i tidskriften Socialpolitik, Kultur & Samhälle den 7 januari 2024. https://socialpolitik.com/2024/01/07/socialstyrelsens-sprakbruk-om-handikapp-riskerar-okad-stigmatisering/

Lundälv, J. (2024). Låt oss slippa höra ”handikapp” från Socialstyrelsen. Debattartikel i HEJAOLIKA.se, Föräldrakraft den 7 januari 2024. https://hejaolika.se/artikel/lat-oss-slippa-hora-handikapp-fran-socialstyrelsen/

Lundälv, J. (2024). Socialstyrelsens språkbruk om handikapp förvirrar. Insändare. Alingsås Tidning den 7 januari 2024. https://www.alingsastidning.se/asikter/insandare/insandare-socialstyrelsens-sprakbruk-om-handikapp-forvirrar.1881c244-f983-4c09-a0cb-d822cfc2eb20

Lundälv, J., Larsson, P-O. (2023). Funktionshinderkonventionen borde bli lag i Sverige. Debattartikel. Norrländska Socialdemokraten, 21 augusti 2023. https://nsd.se/bli-prenumerant/artikel/r3m2708l/nsd-2m2kr_s_22

Lundälv, J., Larsson, P-O. (2023). Demokrati och full delaktighet uppstår först när rättigheterna förverkligas. Debattartikel i Barometern, 16 augusti 2023. https://www.barometern.se/debatt/demokrati-och-full-delaktighet-uppstar-forst-nar-rattigheterna-forverkligas/

Lundälv, J., Larsson, P-O. (2023).  Gör funktionshinderkonventionen till lag. Debattartikel i Sydöstran, 14 augusti 2023. https://www.sydostran.se/insandare/debatt-gor-funktionshinderkonventionen-till-lag/

Lundälv, J., Larsson, P-O. (2023). Gör FN-konventionen till lag. Funktionshindrades rättigheter. Debattartikel i Arbetarbladet, 14 augusti 2023.

Lundälv, J., Larsson, P-O. (2023). Lagstifta om funktionsnedsattas rätt. Debattartikel i Vestmanlands Läns Tidning, 11 augusti 2023.

Lundälv, J., Larsson, P-O. (2023). Gör Funktionshinderkonventionen till lag. Debattartikel i Vimmerby Tidning, 10 augusti 2023. https://vimmerbytidning.se/debatt/artikel/gor-funktionshinderkonventionen-till-lag-/l7xqwq1r

Lundälv, J., Larsson, P-O. (2023). Funktionshinderkonventionen är viktig och borde bli till lag. Debattartikel i Hudiksvalls Tidning, 10 augusti 2023. https://www.ht.se/2023-08-06/gor-funktionshinderkonventionen-till-lag

Lundälv, J., Larsson, P-O. (2023). Gör funktionshinderkonventionen till lag. Debattartikel i Piteå-Tidningen, 9 augusti 2023. https://pt.se/bli-prenumerant/artikel/rk5e7xwr/pt-2m2kr_s_22

Lundälv, J., Larsson, P-O. (2023). Gör Funktionshinderkonventionen till lag. Debattartikel i Smålandsposten, 8 augusti 2023.

Lundälv, J., Larsson, P-O. (2023). Gör Funktionshinderkonventionen till lag. Debattartikel i Smålandsposten, 8 augusti 2023.

Lundälv, J., Larsson, P-O. (2023). Gör Funktionshinderkonventionen till lag. Debattartikel i Dala-Demokraten, 7 augusti 2023. https://www.dalademokraten.se/2023-08-07/gor-funktionshinderkonventionen-till-lag

Lundälv, J., Larsson, P-O. (2023). Funktionshinderkonventionen – gör FN:s konvention till lag. Rättigheter hotas. Debattartikel i Ljusdals-Posten, 7 augusti 2023. https://www.ljusdalsposten.se/2023-08-06/gor-funktionshinderkonventionen-till-lag

Lundälv, J., Larsson, P-O. (2023). Funktionshinderkonventionen – gör FN:s konvention till lag. Rättigheter hotas. Debattartikel i Söderhamns-Kuriren, 7 augusti 2023. https://www.soderhamnskuriren.se/2023-08-06/gor-funktionshinderkonventionen-till-lag

Lundälv, J., Larsson, P-O. (2023). Gör Funktionshinderkonventionen till lag. Debattartikel. Tidningen Ljusnan, 6 augusti 2023. https://www.ljusnan.se/2023-08-06/gor-funktionshinderkonventionen-till-lag

Lundälv, J., Larsson, P-O. (2023). Dags att Funktionshinderkonventionen blir lag. Debattartikel i Borås Tidning, 5 augusti 2023.

Lundälv, J., Larsson, P-O. (2023). Funktionshinderkonventionen måste förverkligas fullständigt. Debattartikel i Värnamo Nyheter, 5 augusti 2023.

Lundälv, J., Larsson, P-O. (2023). Funktionshinderkonventionen måste förverkligas fullt ut. Debattartikel i Västerbottens-Kuriren, 5 augusti 2023. https://www.vk.se/2023-08-05/debatt-gor-fns-funktionshinderkonvention-till-lag-e72f8

 Lundälv, J., Larsson, P-O. (2023). Gör Funktionshinderkonventionen till lag. Demokrati och full delaktighet uppstår först när rättigheterna förverkligas. Debattartikel i Växjöbladet-Kronobergaren, 4 augusti 2023.

Lundälv, J., Larsson, P-O. (2023). Gör Funktionshinderkonventionen till lag. Debattartikel i SLA – Skaraborgs Allehanda, 4 augusti 2023. https://www.sla.se/2023/08/04/gor-funktionshinderkonventionen-till-lag-6a2c6/

Lundälv, J., Larsson, P-O. (2023). Gör Funktionshinderkonventionen till lag. Debattartikel i Gotlands Allehanda den 3 augusti 2023. https://helagotland.se/bli-prenumerant/artikel/jvqmgkor/ga-2m2kr_s_22

Lundälv, J., Larsson, P-O. (2023). Gör konvention om funktionshinder till lag. Debattartikel i tidningen Dagens Arena, 3 augusti 2023. https://www.dagensarena.se/opinion/gor-konvention-om-funktionshinder-till-lag/

Lundälv, J., Larsson, P-O. (2023). ”Gör Funktionshinderkonventionen till lag”. Debattartikel i tidskriften Socialpolitik, Kultur & Samhälle, 2 augusti 2023. https://socialpolitik.com/2023/08/02/gor-funktionshinderkonventionen-till-lag/

Lundälv, J., Larsson, P-O. (2023). Gör Funktionshinderkonventionen till lag. Debattartikel i TTELA, 2 augusti 2023. https://www.ttela.se/asikt/insandare/gor-funktionshinderkonventionen-till-lag.bcc767f1-aeea-4a33-9970-8a1c0d3a5b84

Lundälv, J., Larsson, P-O. (2023). Därför måste Sverige göra FN:s funktionsrättskonvention till lag. Debattartikel i tidningen HEJAOLIKA.se, 2 augusti 2023. https://hejaolika.se/artikel/gor-fns-funktionsrattskonvention-till-svensk-lag/

Mac Innes, H., Lundälv, J. (2023). Sociala problem osynliga efter 65. Debattartikel. Tidskriften Socialpolitik, Kultur & Samhälle. 30 juni 2023. https://socialpolitik.com/2023/06/29/sociala-problem-osynliga-efter-65/

Lundälv, J (2023). Nothing About Us Without Us? Debattartikel i tidskriften Socialpolitik, Kultur & Samhälle, 30 mars 2023. https://socialpolitik.com/2023/03/30/nothing-about-us-without-us/

Lundälv, J. (2023). Trafikmedicin light för poliser. Debattartikel. Polistidningen. 23 mars. https://polistidningen.se/2023/03/trafikmedicin-light-for-poliser/

Lundälv, Jörgen. (2023). Polisen bör inkludera barn och unga i trafiksäkerhetsarbetet. Debattartikel. Tidskriften Dagens Arena. 11.1. https://www.dagensarena.se/opinion/polisen-bor-inkludera-barn-och-unga-trafiksakerhetsarbetet/

Lundälv, J. (2022). Polisen i förskolan – en viktig pedagogisk utmaning för Nollvisionen. Debattartikel den 5 november. https://www.st.nu/2022-11-05/polisen-i-forskolan--en-viktig-pedagogisk-utmaning-for-nollvisionen

Lundälv, J. (2022). Polisen i förskolan – en ny pedagogisk utmaning för Nollvisionen. Debattartikel den 4 november. Växjöbladet/Kronobergaren.

Lundälv, J. (2022). Viktigt att inkludera unga. Utveckla Nollvisionen. Debattartikel i Dala-Demokraten den 3 november. https://www.dalademokraten.se/2022-11-02/viktigt-att-inkludera-unga--for-att-utveckla-nollvisionen

Lundälv, J. (2022). Polisen i förskolan – en ny pedagogisk utmaning. Debattartikel i Värnamo Nyheter den 3 november.

Lundälv, J. (2022). Polisen i förskolan – en ny pedagogisk utmaning för Nollvisionen. Debattartikel i Arbetarbladet den 2 november. https://www.arbetarbladet.se/2022-11-02/polisen-i-forskolan--en-ny-pedagogisk-utmaning-for-nollvisionen

Lundälv, J. (2022). Polisen i förskolan – en ny pedagogisk utmaning för Nollvisionen. Debattartikel i tidningen Norra Västerbotten den 2 november. https://norran.se/debatt/artikel/polisen-i-forskolan-en-ny-pedagogisk-utmaning/rgme3v7r

Lundälv, J. (2022). Polisen i förskolan – utmaning för Nollvisionen. Debattartikel i Helagotland den 31 oktober. https://helagotland.se/bli-prenumerant/artikel/j8wnmqpj

Lundälv, J. (2022). Nollvisionen. Förskolan behöver poliser. Debattartikel den 1 november. Sydöstran.

Lundälv, J. (2022). Polisen i förskolan. Debattartikel den 1 november. Samverkan 112 – Tidningen som täcker hela blåljussektorn. https://www.s112.se/2022/11/01/polisen-i-forskolan/

Lundälv, J. (2022). Polisen i förskolan – ny väg för Nollvisionen. Debattartikel, 1 november. Polistidningenhttps://polistidningen.se/2022/11/polisen-i-forskolan-en-ny-vag-for-nollvisionen/

Larsson, P-O, Frank, K, Lundälv, J. (2022). Är skyddsrummen tillgängliga för alla? Debattartikel i Norrköpings Tidningar den 7 april 2022. https://nt.se/debatt/artikel/vad-gor-vi-nar-funktionsnedsatta-manniskor-inte-ges-skydd-i-krig/l6n99q9r

Larsson, P-O, Frank, K, Lundälv, J. (2022). Vad gör vi när alla inte kan få skydd i krig? Debattartikel i tidningen Norra Halland den 5 april 2022.

Larsson, P-O, Frank, K, Lundälv, J. (2022). Vad gör vi när funktionsnedsatta människor inte ges skydd i krig? Debattartikel i Växjöbladet/Kronobergaren den 1 april 2022.

Larsson, P-O, Frank, K, Lundälv, J. (2022). Vad för vi när funktionsnedsatta människor inte ges skydd i krig. Debattartikel i tidningen Norra Västerbotten den 30 mars 2022. https://norran.se/debatt/artikel/vad-gor-vi-nar-funktionsnedsatta-manniskor-inte-ges-skydd-i-krig/r9e698vj

Larsson, P-O, Frank, K, Lundälv, J. (2022). Funktionsnedsatta behöver också nå skyddsrum. Debattartikel i tidningen Tjugofyra7 den 30 mars 2022. https://www.tjugofyra7.se/artiklar/Min-asikt/funktionsnedsatta-behover-ocksa-na-skyddsrum/

Larsson, P-O, Frank, K, Lundälv, J. (2022). Risken är att tyst kunskap glöms bort i upprustningen. Debattartikel. Norrländska Socialdemokraten (NSD) den 26 mars 2022. https://nsd.se/bli-prenumerant/artikel/r5edd2wr

Larsson, P-O, Frank, K, Lundälv, J. (2022). Får funktionsnedsatta också skydd? Debattartikel i tidningen Sydöstran den 26 mars 2022. https://www.sydostran.se/insandare/insandare-far-alla-funktionsnedsatta-skydd-1082d72b/

Larsson, P-O, Frank, K, Lundälv, J. (2022). Vad gör vi när funktionsnedsatta inte ges skydd i krig? Debattartikel i Östersunds-Posten den 27 mars 2022. https://www.op.se/2022-03-27/vad-gor-vi-nar-funktionsnedsatta-manniskor-inte-ges-skydd-i-krig

Larsson, P-O, Frank, K, Lundälv, J. (2022). Funktionsnedsatta ges inte skydd i krig. Insändare. Katrineholms-Kuriren den 27 mars 2022. https://www.kt-kuriren.se/2022/03/27/insandare-funktionsnedsatta-ges-inte-skydd-i-krig/

Larsson, P-O, Frank, K, Lundälv, J. (2022). Vad gör vi när funktionsnedsatta inte ges skydd i krig? Debattartikel i Vimmerby Tidning den 25 mars 2022. https://vimmerbytidning.se/debatt/artikel/vad-gor-vi-nar-funktionsnedsatta-manniskor-inte-ges-skydd-i-krig/l76yge5r

Larsson, P-O, Frank, K, Lundälv, J. (2022). Vad gör vi när funktionsnedsatta inte ges skydd i krig? Debattartikel i Kinda-Posten den 25 mars 2022. https://kindaposten.se/debatt/artikel/vad-gor-vi-nar-funktionsnedsatta-manniskor-inte-ges-skydd-i-krig/l76yge5r

Larsson, P-O, Frank, K, Lundälv, J. (2022). Vad gör vi när funktionsnedsatta inte ges skydd i krig? Debattartikel i Västerviks-Tidningen (VT) den 26 mars 2022. https://vt.se/debatt/artikel/vad-gor-vi-nar-funktionsnedsatta-manniskor-inte-ges-skydd-i-krig/l76yge5r

Larsson, P-O, Frank, K, Lundälv, J. (2022). Vad gör vi när funktionsnedsatta människor inte ges skydd i krig. Debattartikel i tidningen Dalademokraten den 26 mars 2022. https://www.dalademokraten.se/2022-03-26/vad-gor-vi-nar-funktionsnedsatta-manniskor-inte-ges-skydd-i-krig

Larsson, P-O, Frank, K, Lundälv, J. (2022). Risken är att tyst kunskap glöms bort i upprustningen. Debattartikel. Norrländska Socialdemokraten (NSD) den 26 mars 2022. https://nsd.se/bli-prenumerant/artikel/r5edd2wr

Larsson, P-O, Frank, K, Lundälv, J. (2022). Får funktionsnedsatta också skydd? Debattartikel i tidningen Sydöstran den 26 mars 2022. 

https://www.sydostran.se/insandare/insandare-far-alla-funktionsnedsatta-skydd-1082d72b/

 Larsson, P-O, Frank, K, Lundälv, J. (2022). Vad gör vi när funktionsnedsatta inte ges skydd i krig? Debattartikel i Piteå-tidningen den 25 mars 2022. https://pt.se/bli-prenumerant/artikel/lw84o68l

Larsson, P-O, Frank, K, Lundälv, J. (2022). Skyddsrum behöver vara tillgängliga för alla. Debattartikel i tidningen SLA – Skaraborgs Allehanda den 25 mars 2022. https://www.sla.se/2022/03/25/skyddsrum-behover-vara-tillgangliga-for-alla/

Larsson, P O, Frank, K, Lundälv, J. (2022). Vad gör vi när funktionsnedsatta människor inte ges skydd i krig. Debattartikel. Tidningen TTELA den 24 mars. https://www.ttela.se/åsikt/insändare-debatt/vad-gör-vi-när-funktionsnedsatta-människor-inte-ges-skydd-i-krig-1.68540346

Larsson, P O, Frank, K, Lundälv, J. (2022). Tillgänglighetsanpassa skyddsrummen på rätt sätt. Debattartikel. Göteborgs-Posten den 23 mars. https://www.gp.se/debatt/tillgänglighetsanpassa-skyddsrummen-på-rätt-sätt-1.68318641

Lundälv, J. (2021). Lär unga trafikvett – stoppa dödsolyckorna. Debattartikel i Göteborgs-Posten den 18 juni 2021. https://www.gp.se/debatt/lär-unga-trafikvett-stoppa-dödsolyckorna-1.49603490

Lundälv, Jörgen. (2021). Nordiskt kunskapsmöte för utryckningsförare efterlyses. Krönika. Samverkan 112 – Magasin om blåljusverksamheter och specialfordon, 10 juni 2021. https://www.s112.se/2021/06/10/nordiskt-kunskapsmote-for-utryckningsforare/

Lundälv, Jörgen. (2021). Nya fiskögon i polisbilarna ska gynna nollvisionen – det är positivt. Debattartikel i tidningen ETC Göteborg den 4 juni. https://goteborg.etc.se/debatt/nya-fiskogon-i-polisbilarna-ska-gynna-nollvisionen-det-ar-positivt

Lundälv, Jörgen. (2021). Nya fiskögon i polisbilarna ska gynna Nollvisionen – detta borde man tala positivt om. Debattartikel i Samverkan 112 – Magasin om blåljusverksamheter och specialfordon, Nummer 1, s.56. https://www.s112.se/2021/04/20/nya-fiskogon-i-polisbilarna-ska-gynna-nollvisionen/

Lundälv, Jörgen. (2021). Övervakning. Fiskögonlinserna i de nya polisbilarna är bra för Nollvisionen. Debattartikel i Kristianstadsbladet den 25 maj 2021.

Lundälv, Jörgen. (2021). Fiskögon och radar i polisbilen ska gynna nollvisionen. Debattartikel i tidningen Norra Västerbotten den 23 maj 2021. https://norran.se/artikel/fiskogon-och-radar-i-polisbilen-ska-gynna-nollvisionen/lwpwwp7r

Lundälv, Jörgen. (2021). ”Fiskögonen är ingen intern angelägenhet för polisen”. Debattartikel. Nordvästra Skånes Tidningar. 24 april.

Lundälv, Jörgen. (2021). ”Fiskögonen är ingen intern angelägenhet för polisen”. Debattartikel. Sydsvenska Dagbladet. 24 april.

Lundälv, Jörgen. (2021). ”Fiskögonen är ingen intern angelägenhet för polisen”. Debattartikel. Landskrona Posten. 24 april.

Lundälv, Jörgen. (2021). Nya fiskögon i polisbilarna filmar allt. Debattartikel. Piteå-Tidningen. 23 april.

Lundälv, Jörgen. (2021). Tårtor och polisjakter skadar allmänhetens förtroende. Trafikkulturen och Nollvisionen inom Polisen. Debattartikel i Värmlands Folkblad den 25 mars 2021. https://www.vf.se/2021/03/25/tartor-och-polisjakter-skadar-allmanhetens-fortroende/

Lundälv, Jörgen. (2021). Socialpolitikens kvinnohistoria kan ge framåtblickande. Debattartikel den 20 mars 2021 i tidningen Norra Västerbotten. https://norran.se/asikter/debatt/artikel/socialpolitikens-kvinnohistoria-kan-ge-framatblickande/r5yeo51j

Lundälv, Jörgen. (2021). Socialpolitikens kvinnohistoria kan ge hopp och framåtblickande. Debattartikel. Nya Wermlands-Tidningen. 18 mars 2021. https://www.nwt.se/2021/03/18/socialpolitikens-kvinnohistoria-kan-ge-hopp-och-framatblickande/

Lundälv, Jörgen. (2021). Polisens tårtor och jakter skadar folkets förtroende. Debattartikel i Värnamo Nyheter. 13 mars 2021.

Lundälv, Jörgen. (2021). Polisens tårtor och hetsande jakter skadar allmänhetens förtroende. Trafikkulturen och nollvisionen inom polisen. Debattartikel i Samverkan 112Magasin om blåljusverksamheter och specialfordon, 4 mars 2021. https://www.s112.se/2021/03/04/polisens-tartor-och-hetsande-jakter-skadar-allmanhetens-fortroende/

Lundälv, Jörgen. (2021). Hur kan polisen prioritera en tårtmuta över en död 16-åring? Debattartikel. Göteborgs-Posten. 2 mars 2021. https://www.gp.se/debatt/hur-kan-polisen-prioritera-en-tårtmuta-över-en-död-16-åring-1.42242737

Lundälv, Jörgen. (2021). Socialpolitikens kvinnohistoria kan ge hopp. Insändare. Piteå-Tidningen (PT). 25 februari. https://pt.se/bli-prenumerant/artikel/r96ng1xr

Lundälv, Jörgen. (2020). Värna ungas liv istället för polisens biljakter. Debattartikel. Göteborgs-Posten (GP). 10 juli 2020. https://www.gp.se/debatt/värna-ungas-liv-istället-för-polisens-biljakter-1.31050588

Lundälv, Jörgen. (2020). Gå samman och kräv högre säkerhet i vården av coronasjuka. Debattartikel. Borås Tidning den 12 april. https://www.bt.se/debatt/krav-hogre-sakerhet-i-varden-av-coronasjuka/

Abarkan, A, et al, (2020). Corona hotar förvärra svenska bostadskrisen. 108 forskare: Sveriges regering och kommuner måste förhindra en katastrof. Debattartikel och Öppet brev publicerad i tidningen Aftonbladet. 29.3. 2020. https://www.aftonbladet.se/debatt/a/8mAqBd/corona-hotar-forvarra-svenska-bostadskrisen

Lundälv, J, Larsson, P-O. (2020). Corona – ingen oviktig fråga för socialtjänsten. Debattartikel den 5 mars 2019. Tidskriften Socialpolitik. https://socialpolitik.com/2020/03/05/corona-ingen-oviktig-fraga-for-socialtjansten/

Lundälv, J. (2020). Låt bokvagnarna rulla ut på avdelningarna igen. Debattartikel. Tidningen Dagens Medicin. 25.2. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/02/25/lat-bokvagnarna-rulla-ut-pa-avdelningarna-igen/

Lundälv, J. (2020). Låt bokvagnarna rulla ut på avdelningarna igen. Debattartikel i Dagens Medicin – en oberoende nyhetstidning för sjukvården. Sidan 23, Nr 8-9, 19 februari 2020.

Lundälv, J. (2020). Biblioteksdöd på Säs väntar? Debattartikel i Borås Tidning. 1 februari 2020. https://www.bt.se/debatt/biblioteksdod-pa-sas-vantar/

Lundälv, J. (2019). Nya tider för samhällskrititisk forskning. Debattartikel. GU-Journalen. Oberoende tidning för medarbetare vid Göteborgs universitet. Nummer 1, februari 2019. s.37. https://issuu.com/universityofgothenburg/docs/gu-journalen1-2019

Wrede-Jäntti, M, Hjort, T, Salonen, T, Solheim L J, Hollertz, K, Hultqvist, S, Lundälv, J. (2018). Vitalisering av samtal bådar gott för socialpolitikens framtid. Insändare. Hufvudstadsbladet. 23.11. https://www.hbl.fi/artikel/vitalisering-av-samtal-badar-gott-for-socialpolitikens-framtid/

Hjort, T, Hollertz, K, Hultqvist, S, Lundälv, J, Salonen, T, Solheim, L J, Wrede-Jäntti, M. (2018). Fler politiker måste ta plats i det demokratiska samtalet. Replik i tidningen Dagens Samhälle. 19.11. https://www.dagenssamhalle.se/debatt/fler-politiker-maste-ta-plats-i-det-demokratiska-samtalet-24916

Wrede-Jäntti, M, Hjort, T, Salonen, T, Solheim, L J, Hollertz, K, Hultqvist, S, Lundälv, J. (2018). nordisk socialpolitik har trovärdighetsproblem. Debattartikel i Hufvudstadsbladet. 9.11. https://www.hbl.fi/artikel/nordisk-socialpolitik-har-trovardighetsproblem/

Hjort, T, Hollertz, K, Hultqvist, S, Lundälv, J, Salonen, T, Solheim, L J, Wrede-Jäntti, M. (2018). Socialpolitik är inte altruism i Norden heller. Debattartikel. Dagens Samhälle. 4.11. https://www.dagenssamhalle.se/debatt/socialpolitik-ar-inte-altruism-i-norden-heller-24674

Lundälv, J, Sjöström, L-O. (2018). Polisens olyckor är ett påtagligt problem. Debattartikel. Brännpunkt. Svenska Dagbladet. 11 juni. https://www.svd.se/polisens-olyckor-ar-ett-patagligt-problem

Lundälv, Jörgen. (2018). Var finns den socialpolitiska debatten? Debattartikel i tidningen Norra Västerbotten. 12.4. https://www.norran.se/asikter/debatt/debatt-var-finns-den-socialpolitiska-debatten/

Lundälv, Jörgen. (2018). Låt oss kunna se den åldrande människan i ögonen! Debattartikel I tidningen Dagens Arena. 11.4. http://www.dagensarena.se/opinion/lat-oss-kunna-se-den-aldrande-manniskan-ogonen/

Lundälv, Jörgen. (2018). Var finns den socialpolitiska debatten? Debattartikel i tidningen ETC. 9.4. https://goteborg.etc.se/debatt/var-finns-den-socialpolitiska-debatten-i-sverige

Lundälv, Jörgen, Philipson, Christer. (2018). Stoppa polisens nationella utbildning i prejning. Debattartikel. Samverkan 112 – Magasin om blåljusverksamheter och specialfordon, Nummer 1, Årgång 17, sidan 48.

Lundälv, Jörgen, Philipson, Christer. (2018). Stoppa polisens utbildning i prejning. Debattartikel. Tidningen Norra Västerbotten. 25.3. https://www.norran.se/asikter/debatt/debatt-stoppa-polisens-utbildning-i-prejning/

Lundälv, Jörgen, Philipson, Christer. (2018). Poliser bör inte lära sig preja. Debattartikel i Boräs Tidning. 24.3. http://www.bt.se/debatt/debatt-poliser-bor-inte-lara-sig-preja/

Lundälv, Jörgen. (2018). Det krävs fler samtal över generationsgränserna. Debattartikel i tidningen Dagens Samhälle. 23.3. https://www.dagenssamhalle.se/debatt/det-kravs-fler-samtal-over-generationsgranserna-21314

Lundälv, Jörgen. (2018). Var finns debatten om trygga bostäder för alla? Debattartikel i HEJAOLIKA.se. Nyheter om ett samhälle för alla. Tidningen Föräldrakraft. 20.3. https://hejaolika.se/artikel/var-finns-debatten-om-trygga-bostader-alla

Lundälv, Jörgen, Philipson, Christer. (2018). Stoppa polisens nationella förarutbildning i prejning. Debattartikel i tidningen ETC Göteborg. 12.3. https://goteborg.etc.se/debatt/stoppa-polisens-nationella-utbildning-i-prejning

Lundälv, Jörgen, Philipson, Christer. (2018). Stoppa polisens nationella utbildning i prejningsteknik. Debattartikel i Ljusdals-Posten. 9.3.

Lundälv, Jörgen, Philipson, Christer. (2018. Stoppa polisens nationella utbildning i prejning. Debattartikel i tidningen Hela Hälsingland. 9.3. http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/stoppa-polisens-nationella-utbildning-i-prejning

Lundälv, Jörgen, Philipson, Christer. (2018). Tvärtemot nollvisionen. Stoppa polisens nationella utbildning i prejning. Debattartikel i Värmlands Folkblad. 6.3. https://www.vf.se/debatt/tvartemot-nollvisionen/

Lundälv, Jörgen, Philipson, Christer. (2018). Stoppa polisens nationella utbildning i prejning. Debattartikel i Jönköpings-Posten. 5.3. https://www.jp.se/article/debatt-stoppa-polisens-nationella-utbildning-i-prejning/

Lundälv, Jörgen, Philipson, Christer. (2018). Stoppa polisens nationella utbildning i prejning. Debattartikel i Piteå-Tidningen. 3.3. http://www.pt.se/opinion/debatt/stoppa-polisens-nationella-utbildning-i-prejning-10797596.aspx

Lundälv, Jörgen. (2018). Den röst som skulle ljuda högt riskerar att inte höras. Debattartikel i tidningen Norra Västerbotten. 7.1. http://norran.se/asikter/debatt/den-rost-som-skulle-ljuda-hogt-riskerar-att-inte-horas-956256

Lundälv, Jörgen. (2018). Vilka skador får Ohly-affären för funktionshinderdebatten? Debattartikel i tidskriften Socialpolitik. 6.1. http://socialpolitik.com/2018/01/06/vilka-skador-far-ohly-affaren-funktionshinderdebatten/

Lundäv, Jörgen. (2017). Funktionshinderrörelsen riskerar att överröstas. Debattartikel i tidningen ETC. 27.12. https://goteborg.etc.se/debatt/funktionshinderrorelsen-riskerar-att-overrostas

Lundälv, Jörgen. (2017). Striden i Funktionsrätt Sverige – hur slår den? Tidningen Dagens Samhälle. 20.12 https://www.dagenssamhalle.se/debatt/striden-i-funktionsratt-sverige-hur-slar-den-20038

Lundälv, Jörgen. (2017). Förtroendestriden i funktionshinderorganisationerna och rösten i samhällsdebatten – vilka blir skadorna? Debattartikel i tidningen Kulturen. 20.12. http://www.tidningenkulturen.se/index.php/mer/debatt/108-politik/23496-foertroendestriden-i-funktionshinderorganisationerna-och-roesten-i-samhaellsdebatten-vilka-blir-skadorna

Lundälv, Jörgen. (2017). Ohly-affären kan skada funktionshinderrörelsen. Debattartikel i tidskriften Dagens Arena 20.12. http://www.dagensarena.se/opinion/forskare-ohly-affaren-kan-skada-funktionshinderrorelsen/

Lundälv, Jörgen. (2017). Ohly-affären ger mycket allvarliga skador. Det behövs debatt nu om värdet av förtroende och tillit. Debattartikel i tidningen Föräldrakraft, Hejaolika.se, Nyheter om ett samhälle för alla. 19.12. https://hejaolika.se/artikel/ohly-affaren-ger-mycket-allvarliga-skador

Lundälv, Jörgen. (2017). Drömmar för utsatta eller bara för en utvald skara. Debattartikel i tidningen Norra Västerbotten 12.11. http://norran.se/asikter/debatt/drommar-for-utsatta-eller-bara-for-en-utvald-skara-924164

Lundälv, Jörgen. (2017). Orealistisk funktionshinderspolitik och AGENDA 2030. Drömmar för utsatta eller den utvalda skaran? Debattartikel i Värmlands Folkblad 10.11. https://www.vf.se/debatt/en-orealistisk-funktionshinderspolitik/

Lundälv, Jörgen. (2017). Orealistisk funktionshinderspolitik. Debattartikel i Smålands Dagblad 8.11.

Lundälv, Jörgen. (2017). Vem som helst kan inte köra ambulans. Debattartikel i Fria Tidningen 8.11

Lundälv, Jörgen. (2017). ”Utsatta grupper står utanför arbetsmarknaden”. Debatt Jörgen Lundälv, funktionshinderforskare. Debattartikel i tidningen Ljusdals-Posten 6.11

Lundälv, Jörgen. (2017). ”Utsatta grupper står utanför arbetsmarknaden”. Debattartikel i tidningen Hela Hälsingland 6.11.

Lundälv, Jörgen. (2017). Ska Agenda 2030 gälla även funktinshinderspolitiken? Debattartikel i tidningen ETC Göteborg 3.11. https://goteborg.etc.se/debatt/ska-agenda-2030-galla-aven-funktionshinderspolitiken

Lundälv, Jörgen. (2017). Dröm om delaktighet eller bara en illusion? Debattartikel i tidningen Östra Småland 3.11. http://www.ostrasmaland.se/insandare/drom-om-delaktighet-eller-bara-en-illusion/

Lundälv, Jörgen. (2017). Släpp in brukarna i funktionshinderpolitiken. Debattartikel i tidskriften Socialpolitik 2.11. http://socialpolitik.com/2017/11/02/slapp-brukare-nar-funktionshinderpolitiken-diskuteras/

Lundälv, Jörgen. (2017). Sverige kommer inte att lyckas med sin funktionshinderspolitik. Funktionshindrades villkor. Debattartikel i tidningen Dala-Demokraten, 2.11.

Lundälv, Jörgen. (2017). ”Alla kommer inte till tals”. Debattartikel i Piteå-Tidningen (PT), 1.11. http://www.pt.se/opinion/debatt/alla-kommer-inte-till-tals-10677401.aspx

Lundälv, Jörgen. (2017). Sveriges funktionshinderpolitik på väg att misslyckas. Forskare: Vi riskerar allvarlig kritik från FN. Debattartikel i tidningen Föräldrakraft, Heja Olika. 1.11. https://hejaolika.se/artikel/sveriges-funktionshinder-politik-pa-vag-att-misslyckas

Lundälv, Jörgen. (2017). Sveriges funktionshinderpolitik är orealistisk. Debattartikel i tidskriften Funktionshinderpolitik 31.10. http://funktionshinderpolitik.se/sveriges-funktionshinderpolitik-ar-orealistisk/

Lundälv, Jörgen. (2017). Det bör ställas ännu högre krav på ambulansförare. Debattartikel i tidningen Metro 30.10.

Lundälv, Jörgen. (2017). Ambulansföraren, etiken och nollvisionen. Debattartikel i tidningen Norra Västerbotten. 29.10. http://norran.se/asikter/debatt/ambulansforaren-etiken-och-nollvisionen-917207

Lundälv, Jörgen. (2017). Kan vem som helst köra en ambulans? Ambulansföraren, etiken och nollvisionen. Debattartikel i Arbetarbladet 21.10.

 Lundälv, Jörgen. (2017). Trafikforskare: Ställ hårdare krav på ambulansförare. Debattartikel i tidningen Dagens Arena 19.10. http://www.dagensarena.se/opinion/trafikforskare-stall-hardare-krav-pa-ambulansforare/

Lundälv, Jörgen. (2017). Kan verkligen vem som helst köra ambulans? Debattartikel i Dagens Medicin. 18.10.

Lundälv, Jörgen. (2017). Kan vem som helst köra ambulans? Debattartikel i Vetlandaposten 18.10.

Lundälv, Jörgen. (2017). Ställ höga krav på förarna. Debattartikel i tidningen Ljusnan. 17.10.

Lundälv, Jörgen. (2017). Ambulansföraren, etiken och Nollvisionen – vem som helst kan köra ambulans. Debattartikel i ETC Göteborg 16.10. https://goteborg.etc.se/debatt/ambulansforaren-etiken-och-nollvisionen

Lundälv, Jörgen. (2017). Kan vem som helst köra ambulans? Debattartikel i Borås Tidning 15.10. http://www.bt.se/insandare/kan-vem-som-helst-kora-ambulans/

Lundälv, Jörgen. (2017). Höj kraven på ambulansförare. Debattartikel i Västerviks-Tidningen 14.10. http://www.vt.se/asikter/debatt/hoj-kraven-pa-ambulansforare-om4851213.aspx

 Lundälv, Jörgen. (2017). Ambulansföraren, etiken och nollvisionen. Debattartikel i Arbetarbladet 14.10. http://www.arbetarbladet.se/opinion/debatt/ambulansforaren-etiken-och-nollvisionen-vem-som-helst-kan-kora-ambulans

Lundälv, Jörgen. (2017). Nollvision för ambulansförare. Debattartikel i Göteborgs-Posten 10.10. http://www.gp.se/nyheter/debatt/nollvision-f%C3%B6r-ambulansf%C3%B6rare-1.4715050

Lundälv, Jörgen. (2017). Funktionshinderpropositionen som glömdes. Debattartikel. Tidskriften Skandinavisk Sjukvårdsinformation s.52-53, 8 september.

Lundälv, Jörgen. (2017). Vi måste prata om funktionshinderspolitiken. Debattartikel i tidningen Aktuellt i Politiken (AiP) 1.9. http://aip.nu/2017/08/31/vi-maste-prata-om-funktionshinderspolitiken/

Lundälv, Jörgen. (2017). Propostionen som glömdes bort. Debattartikel. STT – Svenljunga & Tranemo Tidning. 30.8 http://www.stthuset.com/

Lundälv, Jörgen. (2017). ”Glöm inte den lilla människans utsatthet”. Funktionshinderpropositionen som glömdes. Debattartikel i Hudiksvalls Tidning 29.8.

Lundälv, Jörgen. (2017). Funktionshinderpropositionen som glömdes. Debattartikel. Tidskriften Socialpolitik. 27.8. http://socialpolitik.com/2017/08/28/funktionshinderpropositionen-som-glomdes/

Lundälv, Jörgen. (2017). Vem bryr sig om situationen för funktionsnedsatta personer? Debattartikel i tidningen Norra Västerbotten 24.8. http://norran.se/asikter/debatt/debatt-vem-bryr-sig-om-situationen-for-funktionsnedsatta-personer-876092

Lundälv, Jörgen. (2017). Universitetsdocent: ”Var tog frågan om funktionshindrade och samhällets inriktning vägen?”. Debattartikel i tidningen Allehanda, 23.8. http://www.allehanda.se/opinion/debatt/universitetsdocent-var-tog-fragan-om-funktionshindrade-och-samhallets-inriktning-vagen

Lundälv, Jörgen. (2017). Var tog frågan om funktionshindrade och samhällets inriktning vägen? Debattartikel i Tidningen Ångermanland, 24.8.

Lundälv, Jörgen. (2017). Bortglömt om funktionshinderspolitik. Debattartikel i ETC 23.8. http://goteborg.etc.se/debatt/bortglomt-om-funktionshinderspolitik

Lundälv, Jörgen. (2017). Propositionen som glömdes bort. Debattartikel i Markbladet 23.8.

Lundälv, Jörgen. (2017). Vem tar vid efter Ygeman? Debattartikel i Folkbladet 22.8. http://www.folkbladet.se/opinion/vem-tar-vid-efter-ygeman-om4775466.aspx

Lundälv, Jörgen. (2017). Det är tyst om funktionshinderpropositionen. Debattartikel i Värnamo Nyheter 21.8.

Lundälv, Jörgen. (2017). Funktionshinderpropositionen som glömdes bort. Debattartikel i Gefle Dagblad 19.8. http://www.gd.se/opinion/debatt/funktionshinderpropositionen-som-glomdes-bort

Lundälv, Jörgen. (2017). När media fokuserar på politikerskandaler missas andra viktiga frågor. Debattartikel i tidningen Metro 16.8. https://www.metro.se/artikel/debatt-n%C3%A4r-media-fokuserar-p%C3%A5-politikerskandaler-missas-andra-viktiga-fr%C3%A5gor

Lundälv, Jörgen. (2017). Funktionshinderpropositionen som glömdes. Debattartikel i Mariestads-Tidningen 16.8. http://mariestadstidningen.se/asikter/debatt/2017/08/16/funktionshinderpropositionen-som

Lundälv, Jörgen. (2017). Tyst om funktionshindrade. Debattartikel i Norrbottens-Kuriren 16.8. http://www.kuriren.nu/opinion/tyst-om-funktionshindrade-nm4618877.aspx

Lundälv, Jörgen. (2017). Glömd proposition om funktionshinder. Debattartikel i Smålands Dagblad 16.8.

Lundälv, Jörgen. (2017). När det inte funkar för alla. Debattartikel i Norrländska Socialdemokraten 15.8. http://nsd.se/nyheter/nar-det-inte-funkar-for-alla-nm4618091.aspx

Lundälv, Jörgen. (2017). Proposition om funktionshinder – Glömd. Debattartikel i Smålänningen 15.8.

Lundälv, Jörgen. (2017). Propositionen som glömdes bort. Funktionshinder Svag debatt. Debattartikel i Sundsvalls Tidning 15.8. http://www.st.nu/opinion/debatt/propositionen-som-glomdes

Lundälv, Jörgen. (2017). Funktionshindersfrågor är globala och berör oss alla. Debattartikel i Kristianstadsbladet 14.8. http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/funktionshindersfragor-ar-globala-och-beror-oss-alla/

Lundälv, Jörgen. (2017). Den funktionshinderspolitiska debatten är försvagad och det är ett problem. Debattartikel i Dalademokraten 11.8. http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-den-funktionshinderspolitiska-debatten-ar-forsvagad-och-det-ar-ett-problem

 Lundälv, Jörgen. (2017). Funktionshinderpropositionen som glömdes. Debattartikel i Västerviks-Tidningen 11.8. http://vt.se/asikter/debatt/funktionshinderpropositionen-som-glomdes-om4768100.aspx

 Lundälv, Jörgen. (2017). Propositionen som glömdes. Debattartikel i Enköpings-Posten 11.8. http://www.eposten.se/asikt/propositionen-som-glomdes-unt4723240.aspx

Lundälv, Jörgen. (2017). Funktionshinder-propositionen som glömdes. Debattartikel i Heja Olika – tidskriften Föräldrakraft 10.8. https://hejaolika.se/artikel/funktionshinder-propositionen-som-glomdes

 Lundälv, Jörgen. (2017). Propositionen som glömdes. Debattartikel i Arbetarbladet 10.8. http://www.arbetarbladet.se/opinion/debatt/propositionen-som-glomdes-1

Lundälv, Jörgen. (2017). Propositionen om funktionshinder glömdes. Debattartikel i Kyrkans Tidning. 8.10. http://www.kyrkanstidning.se/debatt/proposition-om-funktionshinder-glomdes

 Lundälv, Jörgen. (2017). Funktionshindrade har svårt att komma till tals. Debattartikel i Västerbottens-Kuriren. 10.8.

 Lundälv, Jörgen. (2017). Propositionen som glömdes. Debattartikel i Värmlands Folkblad. 10.8.

Lundälv, Jörgen. (2017). Funktionshinderpropositionen som glömdes av hysteriska medier. Debattartikel i tidskriften Dagens Opinion 9.8. http://www.dagensopinion.se/%E2%80%9Dfunktionshinderpropositionen-som-gl%C3%B6mdes-hysteriska-medier

Lundälv, Jörgen. (2017). Debatten om funktionshindrade trängs undan. Debattartikel i tidningen Arbetet 9.8. https://arbetet.se/2017/08/09/debatten-om-funktionshindrade-trangs-undan/

Lundälv, Jörgen. (2017). Medierna måste ta sitt ansvar. Debattartikel i Göteborgs-Posten 8.8. http://www.gp.se/nyheter/debatt/medierna-måste-ta-sitt-ansvar-1.4512012

Lundälv, Jörgen. (2017). Trafikdöden 2.0 – Stödinsatser krävs för trafikoffer och trafikskadade. Debattartikel i HJÄRNKRAFT – utges av Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Nr 2, juni 2017, s.4-5.

Lundälv, Jörgen. (2017). Polisstudenter snart på plats? Debattartikel i Borås Tidning. 30 maj. http://www.bt.se/debatt/polisstudenter-snart-pa-plats/

Lundälv, Jörgen. (2017). Debatt: Stödinsatser krävs för trafikoffer. Debattartikel den 21 maj i Jönköpings-Posten. https://www.jp.se/article/debatt-stodinsatser-kravs-for-trafikoffer/

 Lundälv, Jörgen. (2017). Stödinsatser krävs för trafikoffer och trafikskadade. Debattartikel den 21 maj i tidningen Norra Västerbotten. http://norran.se/asikter/debatt/stodinsatser-kravs-for-trafikoffer-och-trafikskadade-821480

 Lundälv, Jörgen. (2017). Dödstalet i trafiken är en katastrof. Debattartikel i Norrbottens-Kuriren den 13 maj. http://www.kuriren.nu/opinion/debatt-dodstalet-i-trafiken-ar-en-katastrof-nm4542629.aspx

Lundälv, Jörgen. (2017). Stödinsatser krävs för trafikoffer och trafikskadade i en nationell tragedi. Debattartikel i Arbetarbladet 1.5. http://www.arbetarbladet.se/opinion/debatt/stodinsatser-kravs-for-trafikoffer-och-trafikskadade-i-en-nationell-tragedi

Lundälv, Jörgen. (2017). Ge stöd till alla som skadas i trafiken. Debattartikel i Östra Småland. 1.5. http://www.ostrasmaland.se/insandare/ge-okat-stod-till-alla-som-skadas-i-trafiken/

Lundälv, Jörgen. (2017). Samling behövs mot trafikdöden 2.0. Debattartikel i Laholms Tidning den 27 april.

Lundälv, Jörgen. (2017). Trafikdöden 2.0 – stödinsatser krävs för trafikoffer och skadade. Debattartikel i Kristianstadsbladet den 27 april.

Lundälv, Jörgen. (2017). Samling behövs mot trafikdöden 2.0. Debattartikel. Skånska Dagbladet den 26 april. http://www.skd.se/2017/04/27/sam%C2%ADling-be%C2%ADhovs-mot-tra%C2%ADfik%C2%ADdoden-2-0/

Lundälv, Jörgen. (2017). Trafikforskare: Trafikskadorna ett skenande folkhälsoproblem. Debattartikel i tidningen Dagens Arena den 26 april. http://www.dagensarena.se/opinion/trafikforskare-trafikskadorna-ett-skenande-folkhalsoproblem/

Lundälv, Jörgen. (2017). Stödinsatser krävs för trafikoffer. Debattartikel i tidningen Hela Hälsingland den 26 april. http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/stodinsatser-kravs-for-trafikoffer

Lundälv, Jörgen. (2017). Trafikdöden 2.0 – stödinsatser krävs för trafikskadade och offer. Debattartikel i Tranås-Posten den 26 april.

Lundälv, Jörgen. (2017). Därför är kvinnor ett föredöme i trafiken. Debattartikel i Bohusläningen den 26 april.

Lundälv, Jörgen. (2017). ”En nationell samling om trafikskadorna”.  Debatt Jörgen Lundälv om nollvision 2.0 i trafiken. Debattartikel i Ljusdals-Posten den 26 april.

Lundälv, Jörgen. (2017). ”En nationell samling om trafikskadorna”.  Debatt Jörgen Lundälv om nollvision 2.0 i trafiken. Debattartikel i Söderhamns-Kuriren den 26 april.

Sandberg, Anders, Lundälv, Jörgen. (2017). Blåst på polisforskning. Debattartikel i Värmlands Folkblad. 25.4.

Lundälv, Jörgen. (2017). 8165 dödade i trafiken – en nationell tragedi. Debattartikel i tidningen PROFFS – Lastbilstidning 22.4. http://www.tidningenproffs.se/asikter/debatt/2017/04/8-165-dodade-i-trafiken-en-nationell-tragedi/

Lundälv, Jörgen. (2017). Bred lins för skador i Finland och Sverige. Debattartikel i Hufvudstadsbladet den 7 april. https://www.hbl.fi/artikel/bred-lins-for-skador-i-finland-och-sverige/

Lundälv, Jörgen. (2017). Självkörande fordon – hot eller möjlighet. Debattartikel i Östra Småland/Nyheterna den 27 mars. http://www.ostrasmaland.se/insandare/sjalvkorande-fordon-hot-eller-mojlighet/

Lundälv, Jörgen. (2017). Funktionshinderrörelsen i språklig djungel. Debattartikel i Auris – Tidskrift för Hörselskadade Nr 2, s.44, årgång 96. Medlems- och facktidning av Hörselskadades Riksförbund (HRF).

Högberg, Håkan, Larsson, Per-Olof, Lundälv, Jörgen. (2017). The Case for More Inclusive Research in Sweden and Beyond. Debate article in DISABILITY UNITED. Awareness, Answer, Action, March 17 2017. Debate article. http://disabilityunited.co.uk/2017/03/case-inclusive-research-sweden-beyond/

Kindberg, Kristina, Karlsson, Linda, Eriksson, Mona, Thodelius, Charlotta, Lundälv, Jörgen. (2016). Enkla åtgärder förebygger ohälsa och skada i bostaden. Debattartikel i tidskriften LIV (Personskadeförbundet RTP), Nr 4, s.34-35. http://weblisher.textalk.se/rtp/20161213/

Sandberg, Anders, Lundälv, Jörgen. (2017). Blåst på polisforskning - framtidens poliser utlovas forskning som inte existerar. Debattartikel i Arbetarbladet den 23 februari. http://www.arbetarbladet.se/opinion/debatt/blast-pa-polisforskning-framtidens-poliser-utlovas-forskning-som-inte-existerar-1

Sandberg, Anders, Lundälv, Jörgen. (2017). Framtidens poliser utlovas forskning som inte existerar. Debattartikel i Tranås-Posten den 22 februari.

Sandberg, Anders, Lundälv, Jörgen. (2017). Blåst på polisforskning som inte existerar. Kommer behövas på våra gator i framtiden. Debattartikel i tidningen Ljusnan den 21 februari.

Sandberg, Anders, Lundälv, Jörgen. (2017). Blåst på polisforskning som inte existerar. Kommer behövas på våra gator i framtiden. Debattartikel i Söderhamn-Kuriren den 21 februari.

Sandberg, Anders, Lundälv, Jörgen. (2017). Blåst på polisforskning som inte existerar. Kommer behövas på våra gator i framtiden. Debattartikel i Hudiksvalls Tidning den 21 februari.

Sandberg, Anders, Lundälv, Jörgen. (2017). Kommer behövas på våra gator. Debattartikel i tidningen HelaHälsingland den 21 februari. http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/kommer-behovas-pa-vara-gator

Sandberg, Anders, Lundälv, Jörgen. (2017). Blåst på polisforskning som inte existerar. Kommer behövas på våra gator i framtiden. Debattartikel i Ljusdals-Posten den 21 februari.

Sandberg, Anders, Lundälv, Jörgen. (2017). Blåst på polisforskning – framtidens poliser utlovas forskning som inte existerar. Debattartikel i Dala-Demokraten den 19 februari.http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/blast-pa-polisforskning-framtidens-poliser-utlovas-forskning-som-inte-existerar

Sandberg, Anders, Lundälv, Jörgen. (2017). Framtidens poliser utlovas forskning som inte existerar. Debattartikel i Kristianstadsbladet den 18 februari.

Sandberg, Anders, Lundälv, Jörgen. (2017). Blåsta på polisforskning. Debattartikel i Norrbottens-Kuriren den 18 februari. http://www.kuriren.nu/nyheter/blasta-pa-polisforskning-nm4454992.aspx

Sandberg, Anders, Lundälv, Jörgen. (2017). Studenterna blir blåsta. Framtidens poliser utlovas forskning som inte existerar. Dalademokraten den 17 februari. 

Sandberg, Anders, Lundälv, Jörgen. (2017). Poliselever blir blåsta på utlovad forskning. Debattartikel i tidningen Dagens Samhälle den 17 februari. http://www.dagenssamhalle.se/debatt/poliselever-blir-blasta-pa-utlovad-forskning-31587

Sandberg, Anders, Lundälv, Jörgen. (2017). Framtidens poliser utlovas forskning som inte existerar. Debattartikel i Sundsvalls Tidning den 17 februari. http://www.st.nu/opinion/insandare/framtidens-poliser-utlovas-forskning-som-inte-existerar

Lundälv, Jörgen. (2017). Kommer autonoma fordon hjälpa funktionshindrade? Debattartikel i Motorföraren – En tidning från Motorförarnas Helnykterhetsförbund s.6, nr 1, årgång 90, januari 2017. http://www.mhf.se/client/files//mf/2017-01/MF-2017-01.pdf

http://www.mhf.se/sv-SE/tidningen/las-tidningen/70

Lundälv, Jörgen. (2017). Självkörande fordon kan ge utsatta grupper ny chans. Debattartikel i Dala-Demokraten den 25 januari. http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/sjalvkorande-fordon-kan-ge-utsatta-grupper-ny-chans

Lundälv, Jörgen. (2017). Framtid med autonoma bilar. Debattartikel i Piteå-Tidningen den 21 januari.

Lundälv, Jörgen. (2017). Autonoma fordon – ett hot eller en möjlighet. Debattartikel i tidningen Norra Västerbotten den 18 januari. http://norran.se/asikter/debatt/autonoma-fordon-ett-hot-eller-en-mojlighet-743958?comments

Lundälv, Jörgen. (2017). Självkörande bilar kan förvärra utanförskapet. Debattartikel i GT/Expressen den 16 januari. http://www.expressen.se/gt/debatt-gt/sjalvkorande-bilar-kan-forvarra-utanforskapet/

Lundälv, Jörgen. (2017). Framtidens autonoma fordon. Debattartikel i Norrköpings-Tidningar (NT) den 14 januari. http://www.nt.se/asikter/debatt/framtidens-autonoma-fordon-om4456240.aspx

Lundälv, Jörgen. (2017). Självkörande bilar ger nya möjligheter. Debattartikel i Skånska Dagbladet den 13 januari.

Lundälv, Jörgen. (2017). Analys: Autonoma fordon kan bekämpa politisk fattigdom. Debattartikel i tidningen Aktuell Hållbarhet. Miljö, hållbarhet och CSR för proffs och beslutsfattare den 12 januari 2017. http://www.altinget.se/miljo/rssitem.aspx?id=61479

Lundälv, Jörgen. (2017). Självkörande fordon kan bryta utsattheten. Debattartikel i HejaOlika.se. Nyheter om ett samhälle för alla den  11 januari. http://hejaolika.se/artikel/sjalvkorande-fordon-kan-bryta-utsattheten

Lundälv, Jörgen. (2017). Självkörande fordon kan öka trafiksäkerheten. Debattartikel i tidningen Bohusläningen den 11 januari. http://www.bohuslaningen.se/%C3%A5sikt/debatt-och-ins%C3%A4ndare/sj%C3%A4lvk%C3%B6rande-fordon-kan-ge-m%C3%A4nniskor-frihet-1.4110092

Kindberg, K, Karlsson, L, Eriksson, M, Thodelius, C, Lundälv, J. (2017). Modell för forskning på risker i hem- och boendemiljöer. Tidsskriftet for Den norske legeforening 2017;137(1):18-19. http://tidsskriftet.no/2017/01/kommentar-og-debatt/modell-forskning-pa-risker-i-hem-och-boendemiljoer-0

Lundälv, Jörgen. (2017). Funktionshinderrörelsen i en språklig djungel. Debattartikel i Norrbottens-Kuriren den 2 januari. http://www.kuriren.nu/opinion/funktionshinderrorelsen-i-en-spraklig-djungel-9080791.aspx

Lundälv, Jörgen. (2016). Funktionshinderrörelsen i en språklig djungel. Debattartikel i tidningen Norra Västerbotten den 27 december 2016. http://norran.se/asikter/debatt/funktionshinderrorelsen-i-en-spraklig-djungel-728309

Lundälv, Jörgen. (2016). Nya ord kan skada funktionshinderrörelsens trovärdighet. Debattartikel i Ny Tid – arbetarrörelsens nyhetstidning i Göteborgsområdet den 22 december 2016. http://nytid.se/default.aspx?page=3&debattnytid=501

Lundälv, Jörgen. (2016). Nya ord i svenska språket. Debattartikel i Piteå-Tidningen den 20 december 2016. http://www.pt.se/opinion/debatt/nya-ord-i-svenska-spraket-10362005.aspx

Lundälv, Jörgen. (2016). Hela funktionshinderrörelsen befinner sig i en språklig djungel. Debattartikel i Falu-Kuriren den 19 december 2016.

Lundälv, Jörgen. (2016). Funktionshinderrörelsen i en språklig djungel. Insändare i Dalarnes Tidningar den 17 december 2016. http://www.dt.se/opinion/insandare/insandare-funktionshinderrorelsen-i-en-spraklig-djungel

Lundälv, Jörgen. (2016). Funktionshinderrörelsen i en språklig djungel. Insändare i Avesta Tidning den 17 december 2016. http://www.avestatidning.com/opinion/insandare/insandare-funktionshinderrorelsen-i-en-spraklig-djungel

Lundälv, Jörgen. (2016). Språklig djungel i funktionshinderrörelsen. Debattartikel i Dagens Samhälle den 16 december 2016. https://www.dagenssamhalle.se/debatt/spraklig-djungel-i-funktionshinderroerelsen-30258

Lundälv, Jörgen. (2016). Funktionshinderrörelsen i en språklig djungel. Debattartikel i Föräldrakraft Hejaolika.se den 13 december 2016. http://hejaolika.se/artikel/funktionshinderrorelsen-i-en-spraklig-djungel

Kindberg, Kristina, Karlsson, Linda, Eriksson, Mona, Thodelius, Charlotta, Lundälv, Jörgen. (2016). Undersökning visar: enkla åtgärder förebygger ohälsa och skada i bostad. Debattartikel i Husbyggaren – Svenska Byggingenjörers Riksförbund, Nummer 6, s.32.

Kindberg, Kristina, Karlsson, Linda, Eriksson, Mona, Thodelius, Charlotta, Lundälv, Jörgen. (2016). Funktionshinderrörelse och forskare tillsammans i undersökning: Enkla åtgärder förebygger ohälsa och skador i bomiljön. Debattartikel i tidningen Fastighetsfakta – Sveriges Största Fastighetstidning, Nr 4, November 2016. http://www.fastighetsfakta.com/2016/11/24/nummer-3-2016-2/ och http://np.netpublicator.com/netpublication/n21942437/2

Kindberg, Kristina. Karlsson, Linda. Eriksson, Mona. Thodelius, Charlotta, Lundälv, Jörgen (2016). ”Enkla åtgärder förebygger skador i hemmet”. Debattartikel i tidningen Norrbottens-Kuriren den 30 oktober 2016.

http://www.kuriren.nu/opinion/enkla-atgarder-forebygger-skador-i-hemmet-9020068.aspx

Kindberg, Kristina. Karlsson, Linda. Eriksson, Mona. Thodelius, Charlotta, Lundälv, Jörgen (2016). Lätt att förebygga skador i hemmen. Debattartikel i Söderhamns-Kuriren den 24 oktober.

Kindberg, Kristina. Karlsson, Linda. Eriksson, Mona. Thodelius, Charlotta, Lundälv, Jörgen . (2016). ”Såväl barn som äldre drabbas av riskfyllda boendemiljöer”. Forskare och organisationer pekar på förebyggande åtgärder. . Debattartikel i BOFAST – Specialtidningen för Hyresrätten och Allmännyttan den 26 oktober.

http://www.bofast.net/1/1.0.1.0/1031/1/?item=art_art-s1/4111&group=art_art_grp-s1/20

Kindberg, Kristina. Karlsson, Linda. Eriksson, Mona. Thodelius, Charlotta, Lundälv, Jörgen. (2016). Enkla åtgärder förebygger skador. Debattartikel i tidningen Värmlands Folkblad den 25 oktober.

http://www.vf.se/asikter/debatt/enkla-atgarder-forebygger-skador

Lundälv, Jörgen. (2016). Funktionsnedsatta kvinnor förlorare. Debattartikel I Socionomen – Tidskriften för kvalificerat socialt arbete och psykoterapi. 2016;3:69. http://socionomen.nu/node/8089

Lundälv, Jörgen. (2016). Ovilja att erkänna funktionsnedsatta kvinnor. Gästkrönika i Signerat-bloggen den 12 april . Nationella sekretariatet för Genusforskning. http://www.genus.se/bloggpost/ovilja-att-erkanna-funktionsnedsatta-kvinnor/

Lundälv, Jörgen. (2016). Trafiksäkerhetskraven för lågt ställda inom ambulanssjukvården. Debattartikel i Vetlanda-Posten den 13 april. http://www.vetlandaposten.se/article/trafiksakerhetskraven-for-lagt-stallda-inom-ambulanssjukvarden/

Lundälv, Jörgen. (2016). Ambulansarbetsgivarna hotar säkerhet i sommar. Debattartikel i Gotlands Allehanda den 6 april.

Lundälv, Jörgen. (2016). Ambulansarbetsgivarna hotar säkerheten i sommar. Debattartikel i Sundsvalls Tidning den 5 april. http://www.st.nu/opinion/debatt/ambulansarbetsgivarna-hotar-sakerheten-i-sommar-1

Lundälv, Jörgen. (2016). Ambulansarbetsgivarna hotar säkerheten i sommar. Debattartikel i Norrbottens-Kuriren den 5 april.

Lundälv, Jörgen. (2016). Låga krav hotar säkerheten. Debattartikel i Blekinge Läns Tidning den 5 april.

Lundälv, Jörgen. (2016). Ambulansarbetsgivarna hotar säkerheten i sommar. Debattartikel i tidningen Norra Västerbotten den 4 april. 

Lundälv, Jörgen. (2016). Arbetsgivarna hotar säkerheten. Debattartikel i Värnamo Nyheter den 4 april.

Lundälv, Jörgen. (2016. Låga krav på förarna. Debattartikel i Västerviks-Tidningen den 2 april.

Lundälv, Jörgen. (2016). Arbetsgivarna hotar trafiksäkerheten. Debattartikel i Piteå-Tidningen den 2 april.

Lundälv, Jörgen. (2016).  Säkerheten är hotad i sommar. Debattartikel i tidningen Hela Hälsingland den 1 april.

Lundälv, Jörgen. (2016). Säkerheten är hotad i sommar. Lågt ställda krav trafiksäkerhetskrav inom ambulanssjukvården. Debattartikel i Söderhamns-Kuriren den 1 april.

Lundälv, Jörgen. (2016). För låga trafiksäkerhetskrav inom ambulanssjukvården. Debattartikel i Barometern den 31 mars. http://www.barometern.se/reagera/for-laga-trafiksakerhetskrav-inom-ambulanssjukvarden/

Lundälv, Jörgen. (2016). Trafiksäkerhetskraven låga för ambulansjobb. Debattartikel i Oskarshamns-Tidningen den 31 mars.

Lundälv, Jörgen. (2016).  Ambulansarbetsgivarna hotar säkerheten i sommar. Debattartikel i Arbetarbladet den 29 mars. http://www.arbetarbladet.se/opinion/debatt/ambulansarbetsgivarna-hotar-sakerheten-i-sommar

Lundälv, Jörgen. (2016). Ojämställdheten i funktionshinderpolitiken har blivit en långbänk. Debattartikel i Tidningen Norra Västerbotten den 13 mars.

http://norran.se/asikter/debatt/ojamstalldheten-i-funktionshinderspolitiken-en-langbank-550510

Lundälv,Jörgen. (2016). Kvinnorna särskilt utsatta. Debattartikel i tidningen Hela Hälsingland den 10 mars.

http://hejaolika.se/content/kvinnorna-sarskilt-utsatta

Lundälv, Jörgen. (2016). ”Ett lågvattenmärke för politiken” – Rapport visar att kvinnor med funktionsnedsättning är utsatta. Debattartikel i Ljusnan den 10 mars.

Lundälv, Jörgen. (2016). Funktionshindrade kvinnor står utanför samhället. Debattartikel i Ljusdals-posten den 10 mars.

Lundälv, Jörgen. (2016). Om ojämställdheten i funktionshinderpolitiken. Debattartikel i tidningen ETC Göteborg den 7 mars.

http://goteborg.etc.se/debatt/om-ojamstalldheten-i-funktionshinderspolitiken

Lundälv, Jörgen. (2016). Brist på jämställdheten för funktionshindrade. Debattartikel i Laholms tidning den 7 mars.

Lundälv, Jörgen. (2016). Kvinnorna är förlorare på flera områden. Debattartikel i tidningen Aktuellt i Politiken den 4 mars.

Lundälv, Jörgen. (2016). Funktionsnedsatta kvinnor är förlorare. Debattartikel i Skånska Dagbladet den 2 mars.

Lundälv, Jörgen. (2016). Krävs mer forskning om funktionshinder och genus. Debattartikel i Mariestads-Tidningen den 1 mars.

http://mariestadstidningen.se/asikter/fria-ord/2016/03/01/kravs-mer-forskning-om

Lundälv, Jörgen, Philipson, Christer. (2016). Allvarliga brister i polisbilskörning äventyrar trafiksäkerhet och tillit. Debattartikel i Polistidningen den 13 januari.

https://polistidningen.se/2016/01/allvarliga-brister-i-polisbilskorning-aventyrar-trafiksakerhet-och-tillit/

Lundälv, Jörgen. (2015). Miljöns betydelse för utsatta. Debattartikel i GT/Expressen den 12 november.

Lundälv, Jörgen. (2015). Tillgänglighetsorientering kan bli förebild. Debattartikel i tidningen Norra Västerbotten den 11 november.

Lundälv, Jörgen. (2015). Tillgänglighetsorientering. Debattartikel i Markbladet den 11 november.

Lundälv, Jörgen. (2015). Arbetslivsmuséer förebild inom tillgänglighet. Debattartikel i tidskriften Föräldrakraft den 4 november.

http://hejaolika.se/artikel/arbetslivsmuseer-forebild-inom-tillganglighet

Lundälv, Jörgen. (2015). Tillgänglighetsorientering kan bli förebild inom funktionshinderområdet. Debattartikel i tidningen Arbetarbladet den 4 november.

http://www.arbetarbladet.se/opinion/debatt/tillganglighetsorientering-kan-bli-forebild-inom-funktionshinderomradet

Lundälv, Jörgen. (2015). Polisen blir en fara. Debattartikel i Söderhamns-Kuriren den 13 juli.

Lundälv, Jörgen. (2015). Ett hot mot nollvisionen. Debattartikel i Värmlands Folkblad den 10 juli.

http://www.vf.se/asikter/debatt/ett-hot-mot-nollvisionen

Lundälv, Jörgen. (2015). Mer öppenhet krävs när polisen skadar människor. Debattartikel i Svenska Dagbladet den 9 juli 2015.

http://www.svd.se/mer-oppenhet-kravs-nar-polisen-skadar-manniskor/om/debatt

Lundälv, Jörgen. (2015). Satsa på poliscykling. Debattartikel i Västerbottens-Kuriren den 8 juli.

http://www.vk.se/1484677/satsa-pa-poliscykling

Lundälv, Jörgen. (2015). Polisen och de oskyddade trafikanterna – ett hot mot nollvisionen. Debattartikel i Arbetarbladet den 8 juli.

http://www.arbetarbladet.se/opinion/debatt/polisen-och-de-oskyddade-trafikanterna-ett-hot-mot-nollvisionen

Lundälv, Jörgen. (2015). Polisen – ett hot mot nollvisionen. Debattartikel i Gefle Dagblad den 8 juli.

http://www.gd.se/opinion/debatt/polisen-ett-hot-mot-nollvisionen

Lundälv, Jörgen. (2015). Polisen och de oskyddade trafikanterna – hot mot nollvisionen. Debattartikel i tidskriften Samverkan112 den 8 juli.

http://www.s112.se/2015/07/08/polisen-och-de-oskyddade-trafikanterna-hot-mot-nollvisionen/

Lundälv, Jörgen. (2015). Poliscykling kan främja hälsa och förebyggande arbete. Blekinge Läns Tidning den 5 juli.

Lundälv, Jörgen. (2015). Poliscykling främjar hälsa. Växjöbladet/Kronobergaren den 3 juli.

Lundälv, Jörgen. (2015). Cyklande poliser ger säkrare trafik. Debattartikel i tidningen Norra Västerbotten den 2 juli.

http://norran.se/asikter/debatt/cyklande-poliser-ger-sakrare-trafik-420059

Lundälv, Jörgen. (2015). Docent: Fler cyklar till Sveriges poliser tack. Debattartikel i tidningen GT/Expressen den 1 juli.

http://www.expressen.se/debatt/docent-fler-cyklar-till-sveriges-poliser-tack/

Lundälv, Jörgen. (2015). Poliscykling kan befrämja hälsa och förebyggande arbete. Debattartikel i Polistidningen den 27 juni.

http://polistidningen.se/2015/06/forskare-poliscykling-kan-beframja-halsa-och-forebyggande-arbete/

Lundälv, Jörgen. (2015). Lär studenter nätetik. Debattartikel i Lärarnas Tidning den 8 juni.

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2015/06/08/lar-studenter-natetik

Thodelius, Charlotta, Lundälv, Jörgen. (2015). Funktionshinderforskningen måste bli mer tillgänglig. Debattartikel i tidskriften Funktionshinderpolitik, Nr 3, 3 juni.

http://funktionshinderpolitik.se/funktionshinderforskningen-maste-bli-mer-tillganglig/

Lundälv, Jörgen. (2015). Hur har ordet handikapp förändrats i SAOL? Varför så många ”handikapp”? Debattartikel i tidningen Arbetarbladet den 2 juni.

Lundälv, Jörgen. (2015). Ordet handikapp lever starkt i svenska språket. Debattartikel i Vetlandaposten den 1 juni.

Lundälv, Jörgen. (2015). Handikapp lever starkt i svenska språket. Debattartikel i tidningen Dagens Omsorg den 25 maj.

http://www.dagensomsorg.se/artikel/handikapp-lever-starkt-i-svenska-spraket

Lundälv, Jörgen. (2015). Handikapp lever starkt i svenska språket. Debattartikel i Arbetarbladet den 25 maj.

http://www.arbetarbladet.se/opinion/debatt/handikapp-lever-starkt-i-svenska-spraket

Lundälv, Jörgen. (2015). Handikapp lever starkt i svenska språket. Debattartikel i GT/Expressen den 24 maj.

Lundälv, Jörgen. (2015). Handikapp är ett förvånansvärt livskraftigt ord. Debattartikel i tidskriften Sjukhusläkaren den 22 maj.

http://www.sjukhuslakaren.se/2015/05/22/handikapp-ar-ett-forvanansvart-livskraftigt-ord/

Lundälv, Jörgen. (2015). Forskare – oberoende granskning av polisbilsolyckor krävs. Debattartikel i Polistidningen den 21 maj. http://polistidningen.se/2015/05/forskare-oberoende-granskning-av-polisbilsolyckor-kravs/

Lundälv, Jörgen. (2015). Nollvisionen gäller för alla.  Debattartikel i Norrköpings-Tidningar (NT) den 19 maj.

http://www.nt.se/opinion/debatt/nollvisionen-galler-for-alla-11039253.aspx

Lundälv, Jörgen. (2015). Ansvaret är en moralisk princip. Debattartikel i tidningen Smålänningen den 13 maj.

Lundälv, Jörgen. (2015). Att köra utryckningsfordon är ingen mänsklig rättighet. Debattartikel i Samverkan112 den 7 maj.

http://www.s112.se/2015/05/07/att-kora-polisbil-ar-ingen-mansklig-rattighet/

Lundälv, Jörgen. (2015). Polisbilar bör få svarta lådor. Debattartikel i Göteborgs-Posten den 6 maj.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2705813-polisbilar-bor-fa-svarta-lador

Lundälv, Jörgen. (2015). Medaktörskap och information är bara två pusselbitar. Debattartikel i tidningen Norra Västerbotten den 5 maj 2015.

http://norran.se/asikter/debatt/medaktorskap-och-information-ar-bara-tva-pusselbitar-391206

Lundälv, Jörgen. (2015). Alla har eget ansvar att förebygga diskriminering. Debattartikel i Föräldrakraft – en tidning om barn och unga i behov av särskilt stöd den 23 april 2015.

http://www.foraldrakraft.se/articles/alla-har-eget-ansvar-att-förebygga-diskriminering

Lundälv,Jörgen. (2015). Förebygg näthat och vår tids samhällstroll. Debattartikel i tidningen Västerbottningen den 23 april.

Lundälv, Jörgen. (2015). Utmana näthatet med god nätetik. Debattartikel i tidningen Dagen den 21 april

http://www.dagen.se/debatt/utmana-näthatet-med-god-nätetik-1.352312

Lundälv, Jörgen. (2015). Förebygg näthat och vår tids samhällstroll. Debattartikel i tidningen NORDSVERIGE den 9 april 2015.

Lundälv, Jörgen. (2015). Inför nätetik i all högskoleutbildning. Debattartikel i tidningen Universitetsläraren. Sveriges Universitetslärarförbunds medlemstidning No2, 2015.

http://www.sulf.se/Universitetslararen/Arkiv/2015/Nummer-2-15/Infor-natetik-i-all-hogskoleutbildning-/

Lundälv, Jörgen. (2015). Näthatet vår tids samhällstroll. Debattartikel i Enköpings-Posten den 17 mars.

Lundälv, Jörgen. (2015). Nätetik kan förebygga näthatet. Debattartikel i Värmlands Folkblad den 10 mars.

Lundälv, Jörgen. (2015). Så stoppas näthatet och samhällstrollen. Debattartikel i tidningen Dagens ETC den 10 mars.

Lundälv, Jörgen. (2015). Förebygg mot näthatet. Debattartikel i tidningen Kvällsposten den 4 mars 2015.

Lundälv, Jörgen. (2015). Förebygg mot näthatet. Debattartikel i tidningen GT den 4 mars 2015.

Lundälv, Jörgen. (2015). ”In med nät-etik i all högre utbildning”. Debattartikel i tidningen Skolvärlden den 3 mars 2015.

http://skolvarlden.se/artiklar/med-nat-etik-i-all-hogre-utbildning

 

Lundälv, Jörgen. (2015). Nätetik på schemat kan förebygga näthatet. Debattartikel i tidningen Dagens Samhälle den 2 mars 2015. 

 

Lundälv, Jörgen. (2015). Trafikfara: Ambulansförare har för långa pass – även förarna ignorerar tröttheten. Debattartikel i Medicinsk access. Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift 2015, årgång 11, Nummer 1. s.5.

Lundälv, Jörgen. (2015). Nätetik kan förebygga näthat och vår tids samhällstroll. Debattartikel i tidningen Norrbottens Kuriren den 25 februari 2015.

http://www.kuriren.nu/nyheter/natetik-kan-forebygga-nathat-och-var-tids-samhallstroll-8134605.aspx

Lundälv,Jörgen. (2015). Minska näthat med etik. Debattartikel i Fagersta-Posten den 23 februari.

http://fagersta-posten.se/insandare/1.2853367-minska-nathat-med-etik

Lundälv, Jörgen. (2015). Inför nätetik på schemat. Debattartikel i Borås Tidning den 22 februari 2015.

http://www.bt.se/debatt/infor-natetik-pa-schemat/

 Lundälv, Jörgen. (2015). Nätetik kan förebygga näthat. Debattartikel i tidningen Norra Västerbotten den 19 februari 2015.

http://norran.se/asikter/debatt/natetik-kan-forebygga-nathat-353125

Lundälv, Jörgen. (2015). Så kan vi förebygga näthat och vår tids samhällstroll. Debattartikel i Föräldrakraft – en tidning om barn och unga i behov av särskilt stöd den 22 februari 2015.

http://www.foraldrakraft.se/articles/s%C3%A5-kan-vi-f%C3%B6rebygga-n%C3%A4that-och-v%C3%A5r-tids-samh%C3%A4llstroll

Lundälv, Jörgen. (2015). Nätetik kan förebygga näthat. Debattartikel i Piteå-Tidningen den 20 februari 2015.

http://www.pt.se/opinion/debatt/natetik-kan-forebygga-nathat-9090118.aspx

Lundälv, Jörgen. (2015). Det krävs nätetik för att stoppa näthatet. Debattartikel i Kvällsposten/Expressen den 20 februari 2015.

Lundälv, Jörgen. (2015). Hånad, kränkt och skadad. Nätetik kan förebygga näthat och trott. Debattartikel i Söderhamns-Kuriren den 20 februari 2015.

Lundälv, Jörgen. (2015). Nätetik mot hat och samhällstroll. Debattartikel i Växjöbladet/Kronobergaren den 20 februari 2015.

Lundälv, Jörgen. (2015). Nätetik kan förebygga näthat och vår tids samhällstroll. Debattartikel i tidningen Nordsverige den 19 februari 2015.

Lundälv, Jörgen. (2015). Nätetik kan förebygga vår tids samhällstroll. Debattartikel i Kristianstadsbladet den 19 februari 2015.

http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/natetik-kan-forebygga-var-tids-samhallstroll/

Lundälv, Jörgen. (2015). Stoppa troll med nätetik på schemat. Debattartikel i tidningen Sjukhusläkaren den 18 februari 2015.

http://www.sjukhuslakaren.se/2015/02/18/stoppa-troll-med-natetik-pa-schemat/

Lundälv, Jörgen. (2015). Etik kan förebygga näthat och stoppa trollen. Debattartikel i Gefle Dagblad den 18 februari 2015.

http://www.gd.se/opinion/debatt/etik-kan-forebygga-nathat-och-stoppa-trollen

Lundälv,Jörgen. (2015). Nätetik kan förebygga näthat och vår tids samhällstroll. Debattartikel i tidskriften Kollega. 17 februari 2015.

http://www.kollega.se/insandare-natetik-kan-forebygga-nathat-och-var-tids-samhallstroll

Lundälv, Jörgen. (2015). Utryckningsförare får inte drabbas av repressalier. Debattartikel i tidskriften Motorföraren. En tidning från Motorförarnas Helnykterhetsförbund, Nr 1 Februari 2015, s.6. Årgång 88.

http://www.mhf.se/sv-SE/tidningen/las-tidningen/54

Lundälv, Jörgen. (2015). Trötta ambulansförare i Finland och Sverige säkerhetsrisker i nordisk trafik. Debattartikel i Borgå-Bladet i Finland den 6 januari 2015.

Lundälv, Jörgen. (2014). En trött förare är en dålig förare. Debattartikel i tidningen Norra Västerbotten den 29 december 2014.

http://norran.se/asikter/debatt/326521-326521

Lundälv, Jörgen. (2014). Utryckningsförare får inte drabbas av repressalier. Debattartikel i Samverkan 112. Magasin om blåljusverksamheter och specialfordon nr 6, s. 50.

Lundälv, Jörgen. (2014). Utryckningsförare får inte drabbas av repressalier. Debattartikel i Värmlands Folkblad den 17 december 2014.

http://www.vf.se/asikter/debatt/utryckningsforare-far-inte-drabbas-av-repressalier

Lundälv, Jörgen. (2014). Dygnet runt för ambulansförare. Debattartikel i tidningen Arbetaren den 14 december 2014.

http://arbetaren.se/artiklar/dygnet-runt-for-ambulansforare/

Lundälv, J. (2014). Trött ambulanspersonal en fara. Debattartikel i Västerviks Tidningen den 11 december 2014.

Lundälv, J. (2014). Inför lagkrav för utryckningsförare. Debattartikel i tidningen ETC den 10 december 2014.

http://www.etc.se/debatt/infor-lagkrav-utryckningsforare

Lundälv, J. (2014). Spela inte med trafiksäkerheten. Debattartikel i Borås Tidning (BT) den 9 december 2014.

http://www.bt.se/debatt/spela-inte-med-trafiksakerheten(4564861).gm

Lundälv, J. (2014). Ambulansförare har ett eget ansvar. Debattartikel i tidningen Kommunalarbetaren den 9 december 2014.

http://www.ka.se/ambulansforare-har-ett-eget-ansvar

Lundälv, J. (2014). Trötta förare. Debattartikel i tidningen Dagbladet den 6 december 2014.

http://www.dagbladet.se/opinion/insandare/trotta-forare

Lundälv, J. (2014). Farlige døgnvakter. Debattartikel i tidningen Ambulanseforum den 5 december 2014.

http://www.ambulanseforum.no/farlige-dognvakter/

Lundälv, J. (2014). Ett spel med säkerheten i väntan på en krasch. Debattartikel i Norrländska Socialdemokraten (NSD) den  3 december 2014.

http://www.nsd.se/opinion/l-ett-spel-med-sakerheten-i-vantan-pa-en-krasch-8922322.aspx

Lundälv, J. (2014). Utryckningsförare får inte drabbas av repressalier. Debattartikel i tidningen Samverkan 112 den                  1 december 2014.

http://www.s112.se/2014/12/01/utryckningsforare-far-inte-drabbas-av-repressalier/

Lundälv, J. (2014). Uttröttade blåljusförare måste ta ansvar. Debattartikel, GP-debatt, Göteborgs-Posten, den 28 november 2014.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2559512-uttrottade-blaljusforare-maste-ta-ansvar

Lundälv, J. (2014). Använd WHO:s världsrapporter. Låt inte ryggmärgskaderapporten falla i glömska.
Debattartikel i Omtanke. Tidningen för vård och omsorg. (1) s. 46.

Lundälv, J. (2014). En möjlighet för funktionshinderforskningen. Debattartikel i tidningen Norra
Västerbotten den 19 mars 2014.

Lundälv, J. (2014). Myndighetsbyråkratier – till godo för alla?. Debattartikel i GT/Expressen den 19
mars 2014.

Lundälv, J. (2014). Utveckla forskningen om funktionshinder.. Debattartikel i tidskriften
Sjukhusläkaren – Debatt och nyheter från sjukhusvärlden den 4 mars 2014.

http://www.sjukhuslakaren.se/2014/03/04/utveckla-funktionshinderforskningen/

Lundälv, J. (2014). Är nya myndighetsbyråkatier en möjlighet för funktionshinderforskningen?.

Debattartikel i tidningen Arbetarbladet den 3 mars 2014.

Lundälv, J. (2014). Öka delaktigheten även i forskningen. Debattartikel i Föräldrakraft – en tidning
om barn och unga i behov av särskilt stöd den 3 mars 2014.

Lundälv,J, Stibrant Sunnerhagen,K. (2013). Disability Research from the Perspective of Rehabilitation Medicine: Using ICF as a Multi-Scientific Model and a Basic Structure. International Journal of Physical Medicine & Rehabilitation 2013;1.5.

Lundälv, J. (2013). Vi behöver pennfäktarna. Debattartikel i Sydsvenska Dagbladet den 14 september 2013.

Lundälv, J. (2013). Polisen måste dra lärdom av JO:s visdomsord efter den dödliga jakten på MCföraren. Debattartikel i Dagens Juridik – Sveriges Juridiska Dagstidning den 21 augusti 2013.

Lundälv, J. (2013). Var finns polisens röst i media och trafikdebatt? Debattartikel i tidningen HelaHälsingland den 9 juli 2013.

Lundälv, J. (2013). Opinionsbildare kan lära av Florence Nightingale. Debattartikel I tidningen Dagens Opinion. För dig som jobbar med opinionsbildning den 10 september 2013.

Lundälv, J. (2013). ”Forskarna måste lyssna mer på barn med funktionsnedsättning”. Debattartikel i Föräldrakraft – en tidning om barn och unga i behov av särskilt stöd. 16 augusti 2013.

Niemi, M. ; Lundälv, J. (2013). Ge fler funktionsnedsatta arbete och utbildning. Debattartikel i Göteborgs-Posten (GP) den 18 maj 2013.

Nordell, L-A. ; Lundälv, J. (2013). Orimligt många poliser skadas i trafikolyckor. Hög tid att införa ett certifikatsystem för alla blåljusförare. Debattartikel i tidningen Nerikes Allehanda den 8 oktober 2013.

Lundälv,J, Björnstig,U, Krafft,M, Castrén,M, Kongstad,P, Karlberg,O, Sena, ML. (2011). Hög tid införa "eCall"-system för snabbare hjälp till trafikskadade (High time to introduce ”eCall” system for quicker help to injured in traffic accidents”. Debattartikel i Läkartidningen 2011;108(15);871.

Lundälv,J, Donning,Y, Larsson,P-O. (2011). Dags för socionomer att ta ton i media! Jörgen Lundälv med flera: Dags för socialarbetare att ta ton i samhällsdebatten. Artikel i Tidskriften Socionomen – Facktidskriften för kvalificerat socialt arbete nr 2, 2011, s.83-84.

Lundälv,J. (2011). Socialstyrelserapport om busskrascher i Sverige: Medierna har bättre information än sjukvården - satsa mer på medierna nu. Artikel i tidskriften Samferdsel - Transportokonomisk institutt. (1) s. 19.

Lundälv,J. (2011). Trafiksäkerhetsprogram behövs i nordisk tv. Debattartikel i Hufvudstadsbladet, Finland den 10 september 2011.

Lundälv,J. (2011). Lasten oikeuksien julistus nostttava esiin koulujen liikenneopetuksessa. Debattiartikkeli i Liikenne – Monitieteinen ja ammatillinen aikakauslehti nr 2, 2011, s.7.

Lundälv,J. (2010). Ambulansen behöver en ny organisation. Debattartikel, GP-debatt, Göteborgs-Posten, 2010-12-09. http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.506937-ambulansen-behover-en-ny-organisation

Lundälv,J, Philipson,C. (2009). Polisbilsförare måste utbildas bättre! Tidskriften SAMFERDSEL (utgiven av Transportokonomisk institutt). (3/Mars 2009) s. 21. 

Lundälv,J. (2009). Trafikskadades behov tillgodoses inte: Stödapparaten i kommunerna kräver mer kunskap. Tidskriften Samferdsel (utgivare Transportokonomisk institutt). (10) s. 16-17. 

Lundälv,J. (2009). Socialstyrelsens nya ambulansdirektiv är otydligt. Tidskriften Samverkan 112. 

Lundälv,J. (2009). Kraftlöst nytt ambulansdirektiv. Debattartikel i Läkartidningen 2009;35(106):2154. 

Lundälv,J, Philipson,C. (2009). Varför ska polisbilsförare vara sämre utbildade än buss- och lastbilsförare? Trafik & Veje. Dansk Vejtidsskrift. (3) s. 27. 

Lundälv,J. (2009). Höj statusen för trafikpoliser. Tidningen Svensk Polis - en tidning från Rikspolisstyrelsen. 48 (9) s. 34. 

Lundälv,J. (2009). Gratis reflexer till folket. Debattartikel i tidskriften FÖRSKOLAN. (01/2009). 

Lundälv,J, Fogelberg,K. (2009). Vi behöver en konstruktiv debatt om sjukhus-tv. Replik i Läkartidningen No 17.

Lundälv,J. (2009). Socialstyrelsens nya ambulansdirektiv är otydligt. Flummig förarkompetensnivå för ambulanssjuksköterskorna. Samverkan 112 - Magasin om blåljusverksamheter och specialfordon. (4) s. 30. 

Lundälv,J, Philipson,C. (2009). Poliisiauton kuljettajien ammatillista koulutusta kohennettava. Liikenne - Monitieteinen ja ammatillinen aikakauslehti. (2) s. 33. 

Lundälv,J. (2009). Biobiljakt skadar polisen. Debattartikel i tidningen Du&Jobbet nr 8, 2009.

Lundälv,J. (2009). Svarta lådor i polisbilar. Debattartikel i Dalarnas tidningar den 31 december 2009. 

Lundälv,J. (2009). Svarta lådor i polisbilar. Debattartikel i Mora tidning den 31 december 2009. 

Lundälv,J. (2009). Svarta lådor i polisbilar. Debattartikel i Södra Dalarnes Tidning den 31 december 2009. 

Lundälv,J. (2009). Polisen behöver en trafiksäkerhetsportal. Debattartikel i Västebottens-Kuriren den 31 december 2009.

Lundälv,J. (2009). Svarta lådor i polisbilar. Debattartikel i Falukuriren den 31 december 2009. 

Lundälv,J. (2009). Svarta lådor i polisbilar. Debattartikel i Borlänge tidning den 31 december 2009. 

Lundälv,J. (2009). Svarta lådor i polisbilar. Debattartikel i Nya Ludvika Tidning den 31 december 2009. 

Lundälv,J. (2009). Varför informerar inte polisen om sin egen trafiksäkerhet? Debattartikel i tidningen Östran den 30 december 2009.

Lundälv,J, Larsson,P-O. (2009). Förstärkt rättighetslagstiftning brådskar. Debattartikel i Folkbladet publicerad 30 december 2009. 

Lundälv,J. (2009). Varför informerar inte polisen om trafiksäkerhet? Debattartikel i tidningen Folkbladet den 30 december 2009.

Lundälv,J. (2009). Svarta lådor i polisbilar behövs. Fördelarna uppenbara – använd redan inmonterad teknik där sådan finns. Debattartikel i Västerbottens-Kuriren den 22 december 2009.

Lundälv,J. (2009). Svarta lådor i polisbilar behövs. Debattartikel i Västerbottens-Kuriren den 22 december 2009. 

Lundälv,J. (2009). Svarta lådor i polisbilar kan säkra bevis i domstol. Debattartikel i Borås Tidning den 21 december 2009. 

Lundälv,J. (2009). "Inför svarta lådor i polisbilar". Debattartikel i tidningen Vi Bilägare den 21 december 2009. 

Lundälv,J. (2009). ”Inför svarta lådor i polisbilar”. Debattartikel i tidskriften Vi Bilägare den 21 december 2009.

Lundälv,J. (2009). Jörgen Lundälv: Nollvisionen för vägtrafiken måste utvecklas. Debattartikel i tidningen VLT den 17 december 2009.

Lundälv,J. (2009). Nollvisionen måste utvecklas. Debattartikel i Hudiksvalls Tidning den 8 december 2009. 

Lundälv,J. (2009). Nollvisionen måste utvecklas vidare. Debattartikel i Borås tidning den 7 december 2009. 

Lundälv,J, Larsson,P-O. (2009). Förstärk rättighetslagstiftningen. Sydsvenskan 6 december 2009. 

Lundälv,J. (2009). Nollvisionen måste utvecklas - se lindriga skadorna. Debattartikel i Västerbottens-Kuriren den 5 december 2009. 

Lundälv,J. (2009). Nollvisionen måste utvecklas. Debattartikel i Piteå-tidningen den 30 november 2009. 

Lundälv,J. (2009). Viktigt ta sig an de lindrigt skadade. Debattartikel i tidningen Norra Västerbotten den 26 november 2009. 

Lundälv,J. (2009). Beckfilmer hot mot trafiksäkerhet. Debattartikel i Sydsvenska Dagbladet den 21 november 2009. 

Lundälv,J. (2009). Ambulanskraschen - alla bär ansvaret. Debattartikel i Västerbottens-Kuriren den 20 oktober 2009. 

Lundälv,J. (2009). Vem tänker städa upp på lekplatserna i trafiken? Debattartikel i Borås tidning den 12 oktober 2009. 

Lundälv,J. (2009). Storsatsning på trafikpolisen krävs – nu finns resurserna. Debattartikel i Polistidningen den 12 oktober 2009.

Lundälv,J. (2009). Inför en ny trafikpolis i Sverige. Debattartikel i tidningen Norra Västerbotten den 26 september 2009.

Lundälv,J. (2009). Nu finns pengarna – Inför en ny trafikpolis i Sverige. Debattartikel i Motormagasinet den 23 september 2009.

Lundälv,J. (2009). Beckfilmer skapar vrångbilder av trafiksäkerhet. Debattartikel i tidningen Norra Västerbotten den 21 september 2009.

Lundälv,J. (2009). Inför en ny trafikpolis i Sverige. Debattartikel i Västerbottens-Kuriren den 19 september 2009. 

Lundälv,J. (2009). Dags att införa ny trafikpolis i Sverige. Debattartikel i tidningen Dagen den 17 september 2009. 

Lundälv,J. (2009). Biljakter slutar illa. Debattartikel i LO-tidningen den 11 september 2009 s. 26. 

Lundälv,J. (2009). Beck-filmer skapar vrångbilder av säkerhet. Debattartikel i tidningen Hela Hälsingland den 10 september 2009.

Lundälv,J. (2009). Beckfilmer ger oss fel bilder av polisarbetet. Debattartikel i Borås tidning den 10 september 2009.

Lundälv,J. (2009). BECK-filmer skapar vrångbilder av trafiksäkerhet & polisarbete. Debattartikel i tidningen Vi Bilägare den 9 september 2009.

Lundälv,J, Leden,L. (2009). Cyklande polis. Debattartikel i Dalarnas Tidningar den 4 september 2009. 

Lundälv,J. (2009). Kompetenskrav saknas. Debattartikel i Värmlands Folkblad den 1 september 2009.

Lundälv,J. (2009). Otydligt ambulansdirektiv. Debattartikel i Helsingborgs Dagblad den 31 augusti 2009. 

Lundälv,J, Leden,L. (2009). Poliscykelpatruller - en säker succé utan skador. Debattartikel i Katrineholmskuriren den 28 augusti 2009. 

Lundälv,J. (2009). Utryckningsförare måste få utbildning och högre status. Debattartikel i Dagens Medicin den 26 augusti 2009. 

Lundälv,J. (2009). Utryckningskörkort för ambulansförare. Debattartikel i tidningen Ljusnan den 25 augusti 2009. 

Lundälv,J, Leden,L. (2009). Succé med poliser på cykel. Debattartikel i tidningen Ljusnan den 24 augusti 2009. 

Lundälv,J. (2009). Succé med poliser på cykel. Debattartikel i Hudiksvalls Tidning den 24 augusti 2009. 

Lundälv,J, Leden,L. (2009). Poliser borde cykla! Studie om cyklande poliser i Finland visar att cykelpatruller är effektiva. Debattartikel i Nerikes Allehanda den 22 augusti 2009.

Lundälv,J, Leden,L. (2009). Inför cyklande polis i alla landets kommuner. Debattartikel i Borås tidning den 22 augusti 2009. 

Lundälv,J. (2009). Flummig kompetensnivå för ambulanssjuksköterskor. Debattartikel i Norrköpings tidningar den 22 augusti 2009.

Lundälv,J, Leden,L. (2009). Poliser borde cykla!: studie om cyklande poliser i Finland visar att cykelpatruller är effektiva. Debattartikel i Nerikes Allehanda den 22 augusti 2009. 

Lundälv,J, Leden, L. (2009). Poliscykelpatruller – en säker succé. Cykelpoliser har blivit en succé sett ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Debattartikel i Ystads Allehanda den 20 augusti 2009. 

Lundälv,J. (2009). Nationell förareutbildning för blåljusfordon behövs. Debattartikel i tidskriften Samverkan112. Magasin om blåljusverksamheter och specialfordon. Årgång 8, s.40 nr 3, 2009.

Lundälv,J. (2009). Otydligt nytt ambulansdirektiv. Debattartikel i Nya Wermlandstidningen den 18 augusti 2009. 

Lundälv,J. (2009). Flummig förarkompentensnivå för sjuksköterskorna. Debattartikel i Ystads Allehanda den 18 augusti 2009.

Lundälv,J. (2009). Flummigt om förarkompetensen i ambulanserna. Debattartikel i Kommunalarbetaren den 17 augusti 2009.

Lundälv,J. (2009). En speciell förarutbildning bör införas. Debattartikel i Västerbottens Folkblad den 12 augusti 2009.

Lundälv,J. (2009). Flummig kompetensnivå för ambulansförare. Debattartikel i tidningen Norran – Norra Västerbotten den 12 augusti 2009.

Lundälv,J. (2009). Lär sköteterskorna köra ambulansen. Debattartikel i tidningen Ljusnan den 12 augusti 2009. 

Lundälv,J. (2009). Osäkra ambulanstransporter. Debattartikel i Barometern och Oskarshamnstidningen den 11 augusti 2009.

Lundälv,J. (2009). Debatt/Trafiksäkerhet: Ambulanser får köra farligt fort. Debattartikel i GT/Expressen den 11 augusti 2009.

Lundälv,J. (2009). Socialstyrelsens nya ambulansdirektiv är otydliga. Debattartikel i Piteå-tidningen den 10 augusti 2009.

Lundälv,J. (2009). Ta trafiksäkerheten på allvar. Debattartikel i Borås tidning den 10 augusti 2009 . 

Lundälv,J. (2009). Flummig förarkompetensnivå för ambulanssjuksköterskor gäller. Debattartikel i Tidningen Dagbladet den 10 augusti 2009.

Larsson,P-O, Lundälv,J. (2009). Diskrimineringen måste stoppas. Debattartikel i Dalarnas tidningar den 30 juli 2009. 

Larsson,P-O, Lundälv,J. (2009). Stoppa diskrimineringen av handikappade. Likaberättigande debatt. Debattartikel i Nya Wermlands-tidningen den 30 juli 2009.

Larsson,P-O, Lundälv,J. (2009). Handikappdiskrimineringen måste stoppas. Debattartikel i tidningen Hela Gotland den 27 juli 2009.

Larsson,P-O, Lundälv,J. (2009). Diskrimineringen av funktionshindrade måste stoppas. Debattartikel i Piteå-tidningen den 24 juli 2009.

Larsson,P-O, Lundälv,J. (2009). Funktionshindrade diskrimineras i arbetslivet. Debattartikel i Västerbottens Folkblad den 22 juli 2009.

Larsson,P-O, Lundälv,J. (2009). Sluta diskriminera handikappade. . Debattartikel i Östgöta-correspondenten den 21 juli 2009.

Larsson,P-O, Lundälv,J. (2009). Dags att stoppa diskriminering. Debattartikel i tidningen Norra Västerbotten den 20 juli 2009.

Larsson,P-O, Lundälv,J. (2009). Handikapp leder till trakasserier. Debattartikel i Uppsala Nya Tidning den 20 juli 2009.

Larsson,P-O, Lundälv,J. (2009). Funktionshindrade drabbas dubbelt. Debattartikel i Länstidningen Södertälje den 18 juli 2009.

Larsson,P-O, Lundälv,J. (2009). Stoppa diskrimineringen av de funktionshindrade. Debattartikel i tidningen Dagbladet den 17 juli 2009.

Larsson,P-O, Lundälv,J. (2009). Handikappdiskrimineringen måste stoppas. Debattartikel i tidningen Ljusdals-Posten den 17 juli 2009.

Larsson,P-O, Lundälv,J. (2009). Handikappdiskrimineringen i Sverige måste stoppas. Debattartikel i Örnsköldsviks Allehanda den 15 juli 2009.

Larsson,P-O, Lundälv,J. (2009). Diskrimineringen av funktionshindrade i arbetslivet måste stoppas. Debattartikel i tidningen Dagen den 15 juli 2009.

Lundälv,J. (2009). Moottoripyöräonnettomuuksien määrän kasvu on pysäytettävä . Debattartikel i Liikenne-Vilkku – Liikenneturvan asiakaslehti. (3) s. 21. 

Larsson,P-O, Lundälv,J. (2009). Funktionshindrade stängs ute. Debattartikel i Kvällsposten den 13 juli 2009. 

Larsson,P-O, Lundälv,J. (2009). Ingen vill tala om orättvisorna. Larsson och Lundälv: Funktionshindrade drabbas dubbelt av krisen. Debattartikel i Aftonbladet den 11 juli 2009. 

Larsson,P-O, Lundälv,J. (2009). Funktionshindrade drabbas dubbelt. Debattartikel i Västervikstidningen den 10 juli 2009. 

Larsson,P-O, Lundälv,J. (2009). Funktionshindrade drabbas dubbelt. Debattartikel i Västerviks-tidningen den 10 juli 2009.

Larsson,P-O, Lundälv,J. (2009). Handikappade drabbas värst. Debattartikel i Motala & Vadstena tidning den 9 juli 2009.

Larsson,P-O, Lundälv,J. (2009). Orättvisorna ingen vill tala högt om: funktionshindrade drabbas dubbelt. Debattartikel i Östersunds-Posten den 9 juli 2009.

Larsson,P-O, Lundälv,J. (2009). Funktionshindrade drabbas dubbelt. Debattartikel i tidningen Bohuslänningen den 9 juli 2009. 

Larsson,P-O, Lundälv,J. (2009). Orättvisorna ingen vill tala högt om. Debattartikel i Piteå-tidningen den 8 juli 2009. 

Larsson,P-O, Lundälv,J. (2009). Orättvisorna ingen vill tala högt om. Debattartikel i Piteå-tidningen den 8 juli 2009. 

Lundälv,J, Leden,L. (2009). Enemmän poliiseja pyörien selkään. Debattartikel i Helsingin Sanomat den 7 juli 2009. 

Larsson,P-O, Lundälv,J. (2009). Funktionshindrade stängs ute. Debattartikel i Expressen den 6 juli 2009. 

Larsson,P-O, Lundälv,J. (2009). Dubbelt drabbade. Debattartikel i Sydsvenska Dagbladet den 5 juli 2009.

Larsson,P-O, Lundälv,J. (2009). Orättvisor funktionshindrade drabbas dubbelt av. Debattartikel i Västerbottens-Kuriren den 4 juli 2009.

Larsson,P-O, Lundälv,J. (2009). Funktionshindrade är de första som förlorar jobben. Debattartikel i GT den 4 juli 2009. 

Lundälv,J. (2009). Mer synlig polis på gatorna mot vådliga mc-körningar. Debattartikel i Piteå-tidningen den 2 juli 2009.

Larsson,P-O, Lundälv,J. (2009). Funktionshindrade drabbas dubbelt. Debattartikel i Dagbladet Sundsvall den 2 juli 2009.

Larsson,P-O, Lundälv,J. (2009). Orättvisorna ingen vill tala högt om: Funktionshindrade drabbas dubbelt. Debattartikel i Norrländska Socialdemokraten (NSD) den 2 juli 2009.

Lundälv,J. (2009). Vådliga mc-körningar. Debattartikel i Dalarnas tidningar den 2 juli 2009.

Larsson,P-O, Lundälv,J. (2009). Funktionshindrade drabbas dubbelt. Debattartikel i tidningen Hela Hälsingland den 2 juli 2009.

Larsson,P-O, Lundälv,J. (2009). Orättvisorna ingen vill tala högt om. Debattartikel i Lokaltidningen Kristinehamn den 1 juli 2009. 

Larsson,P-O, Lundälv,J. (2009). Funktionshindrade drabbas dubbelt. Debattartikel i tidningen ETC den 1 juli 2009.

Lundälv,J. (2009). MC-döden. Polisen måste synas i trafiken. Debattartikel i GT den 29 juni 2009. 

Lundälv,J. (2009). När hastigheten prioriteras. Debattartikel i Sydsvenska Dagbladet den 28 juni 2009.

Lundälv,J. (2009). Nationell förarutbildning för blåljusfordon behövs. Debattartikel i Piteå-tidningen den 27 juni 2009.

Lundälv,J. (2009). Mer synlig polis på gatorna minskar mc-olyckor. Debattartikel i Västerviks-tidningen den 25 juni 2009.

Lundälv,J. (2009). Polis på vägarna mot vådlig mc-körning. Debattartikel i tidningen Hudiksvalls tidning den 23 juni 2009.

Lundälv,J. (2009). Mer synlig polis på gatorna mot vådliga mc-körningar. Debattartikel i Värmlands Folkblad den 23 juni 2009.

Lundälv,J. (2009). Mer synlig polis på gatorna mot vådliga mc-körningar. Debattartikel i Åkeritidningen den 23 juni 2009.

Lundälv,J. (2009). Borde gå fartövervaka även motorcyklister. Debattartikel i Helsingborgs Dagblad den 23 juni 2009.

Lundälv,J. (2009). Mer synlig polis på gatorna mot vådliga mc-körningar. Debattartikel i Örnsköldsviks Allehanda den 22 juni 2009. 

Lundälv,J. (2009). Utbilda utryckningsförarna. Debattartikel i Västerbottens-Kuriren den 8 juni 2009. 

Lundälv,J. (2009). Nationell förareutbildning för blåljusfordon behövs. Debattartikel i Barometern den 3 juni 2009. 

Larsson,P-O, Lundälv,J. (2009). Orättvisorna ingen vill tala högt om: Försämringar för funktionshindrade i de nordiska länderna. Nordens Tidning. (3/2009) s. 38.

Lundälv,J. (2009). Katastrofberedskap – Utbilda blåljusförarna! Debattartikel i Sydsvenska Dagbladet den 28 maj 2009.

Lundälv,J, Fogelberg,K. (2009). Hur påverkas vi av att tv sänder från sjukhusen? Debattartikel i GT/Expressen den 24 maj 2009.

Lundälv,J. (2009). Ska alla sjuksköterskor självklart kunna köra ambulans? Debattartikel i Västerbottens-Kuriren den 7 maj 2009. 

Lundälv,J, Fogelberg,K. (2009). TV glömmer medverkande. Behovet av patientuppföljningar stort efter tv-inspelningar. Debattartikel i tidningen Hela Hälsingland den 23 april 2009. 

Lundälv,J, Fogelberg,K. (2009). Behovet av patientuppföljningar stort efter tv-inspelningar. Debattartikel i Västerviks-Tidningen den 23 april 2009. 

Lundälv,J, Fogelberg,K. (2009). Vem vinner på när livet blir tv-såpa? Debattartikel i tidningen Norra Västerbotten den 22 april 2009. 

Lundälv,J, Fogelberg,K. (2009). Behovet av patientuppföljningar stort efter tv-inspelningar. Debattartikel i Oskarshamnstidningen den 21 april 2009. 

Lundälv,J, Fogelberg,K. (2009). Det är stort behov av patientuppföljningar efter sjukhusserier på TV. Debattartikel i tidningen Dagen den 21 april 2009. 

Lundälv,J, Fogelberg,K. (2009). Behovet av patientuppföljningar stort efter tv-inspelningar. Debattartikel i Sundsvalls-tidning den 21 april 2009. 

Lundälv,J, Fogelberg,K. (2009). Hur mår patienterna efter serien "Sjukhuset"? Debattartikel i Västerbottens-Folkblad den 21 april 2009. 

Lundälv,J, Fogelberg,K. (2009). Behovet av patientuppföljningar stort efter tv-inspelningar. Debattartikel i tidningen Barometern den 21 april 2009. 

Lundälv,J, Fogelberg,K. (2009). Patienterna är förlorarna när sjukvård blir teveserie. Debattartikel på DN-debatt, Dagens Nyheter den 21 april 2009. 

Lundälv,J, Philipson,C. (2009). Yrkesutbilda poliser i bilkörning. . Debattartikel i tidningen DAGEN den 17 mars 2009.

Lundälv,J, Philipson,C. (2009). Ställ högre krav också på förare av polisbilar. Debattartikel i Borås Tidning den 13 mars 2009. 

Lundälv,J, Philipson,C. (2009). Krönika Webbpublicering – Polisbilsförare dåligt utbildade. Publicerad den 6 mars 2009. Webbtidningen Blåljus (www.blaljus.nu), En sajt av Polisförbundet i Stockholms län. 

Lundälv,J, Philipson,C. (2009). Ge utryckningsförarna bättre trafikutbildning. Debattartikel i Dagbladet Sundsvall den 2 mars 2009.

Lundälv,J, Philipson,C. (2009). Utbilda polisbilsförarna. Debattartikel i Värmlands Folkblad den 27 februari 2009. 

Lundälv,J, Philipson,C. (2009). Polisbilsförare behöver mycket bättre körutbildning. Debattartikel i Hallands Nyheter den 27 februari 2009. 

Lundälv,J, Philipson,C. (2009). Glöm ej utryckningsfordonen. Debattartikel i Västerbottens-Kuriren den 26 februari 2009. 

Lundälv,J, Philipson,C. (2009). Utbilda polisbilsförare bättre. Debattartikel i Bohuslänningen den 26 februari 2009. 

Lundälv,J, Philipson,C. (2009). Varför utbildas polisbilsförare sämre än buss- och lastbilsförare? Debattartikel i Smålandsposten den 25 februari 2009. 

Lundälv,J, Philipson,C. (2009). Ska poliser vara sämre utbildade än bussförare? Debattartikel i Vi Bilägare den 24 februari 2009. 

Lundälv,J. (2009). Nationell samling behövs. Debattartikel i Blekinge Läns Tidning den 11 februari 2009. s. 23. 

Lundälv,J. (2009). Kollektivtrafiken – en mörk fläck för trafiksäkerheten. Debattartikel i Borås Tidning den 20 januari 2009.

Lundälv,J. (2009). Gratis reflexer? En livlina värd att satsa på. Debattartikel i Borås Tidning den 7 januari 2009.

Lundälv,J, Philipson,C. (2009). Gör bättre bilförare av poliserna. Debattartikel i Arbetarskydd. Arbetarskyddsverkets tidning - Sveriges största nyhetstidning för Arbetarskydd. (3) s. 22. 

2008-09-11 Viktigt med goda förebilder. Hallandsposten. 

2008-09-10 Använd kändis-fyllorna i trafiksäkerhetsarbetet. Nya Kristinehamns-Posten. 

2008-09-09 Varning förebilder på avvägar: Använd "kändis-fyllorna" i det nationella trafiksäkerhetsarbetet. Västerbottens-Kuriren. 

2008-09-08 Förebilder på avvägar. Norra Västerbotten. 

2008-03-08 Konsten att säga nej till TV. Dalarnas Tidningar. 

2008-01-10 Trafikdöden: Satsa på barn och ungdomar. GT/Expressen.

2008-01-08  Nollvisionen kan bli bättre. Östgöta-Correspondenten.

2008-01-07 Vikten av goda förebilder. Helsingborgs Dagblad.

2008-01-02 Allmänheten vet för lite om riskerna med utryckning. Borås Tidning. 

2007-10-15 Alarmerande beteende av folkvalda. Hufvudstadsbladet. Finland.

2007-08-24 Krav på fler fartkameror på våra vägar. Tidningen Hela Gotland. tillsammans med Per-Olof Larsson.
2007-08-22 Polisen sen och osynlig. Debattreplik, BRÄNNPUNKT, Svenska Dagbladet. tillsammans med Per-Olof Larsson.
2007-08-21 Fiffelkultur på vägen. Moss Avis, Norge. tillsammans med Per-Olof Larsson.
2007-08-12 Fiffelkultur. Gemensamma åtgärder krävs. Hufvudstadsbladet. Finland. tillsammans med Per-Olof Larsson.
2007-08-10 Fler vakande ögon och hjälpande händer krävs i trafiken. Vasabladet. Finland. tillsammans med Per-Olof Larsson.
2007-08-10 Fartkameror kräver en humanistisk trafikkultur. Falu-Kuriren. tillsammans med Per-Olof Larsson.
2007-08-06 Fiffelkulturen motverkar försöken att skapa en trygg och säker trafikmiljö. Sydsvenska Dagbladet. tillsammans med Per-Olof Larsson.
2007-08-06 Fartkameror kräver en humanistisk trafikkultur. Borås Tidning. tillsammans med Per-Olof Larsson.
2007-08-05 Fartkameran får inte ersätta trafikpolisen. BRÄNNPUNKT, Svenska Dagbladet. tillsammans med Per-Olof Larsson.
2007-08-04 Kameror och humanism. GT. tillsammans med Per-Olof Larsson.
2007-08-04 Fartkameror inte tillräckligt. Skånska Dagbladet. tillsammans med Per-Olof Larsson.
2007-08-03 Fartkameror kan inte ersätta poliser. Norrköpings-Tidningar. tillsammans med Per-Olof Larsson.
2007-08-03 Fartkamerorna kräver en humanistisk trafikkultur. Nya Wermlands-Tidningen. tillsammans med Per-Olof Larsson.
2007-08-03 Fartkameror på gott och ont. Helsingborgs Dagblad. tillsammans med Per-Olof Larsson.
2007-08-01 Fartkameror kräver en humanistisk trafikkultur. TTELA - Trollhättans Tidning. tillsammans med Per-Olof Larsson.
2007-07-31 Kameror ger värdig trafik. Lokaltidningen Nyheterna. tillsammans med Per-Olof Larsson.
2007-07-31 Fartkameror kräver en humanistisk trafikkultur. Katrineholms-Kuriren tillsammans med Per-Olof Larsson.
2007-07-31 Kameror ger värdig trafik. Lokaltidningen Nyheterna. tillsammans med Per-Olof Larsson.
2007-07-31 Fartkameror löser inga problem. Södra Dalarnes Tidning. tillsammans med Per-Olof Larsson.
2007-07-31 Fartkameror löser inga problem. Borlänge Tidning. tillsammans med Per-Olof Larsson.
2007-07-31 Det behövs fler fartkameror. Västerbottens Folkblad. tillsammans med Per-Olof Larsson.
2007-07-30 Fartkamerorna kräver humanistisk trafikkultur. Vimmerby Tidningen. Norra Länstidningen. tillsammans med Per-Olof Larsson.
2007-07-30 Fartkamerorna kräver en humanistisk trafikkultur. Västerviks-Tidningen. tillsammans med Per-Olof Larsson.
2007-07-30 Fiffelkulturen växer. Norrländska Socialdemokraten. tillsammans med Per-Olof Larsson.
2007-07-28 Fler fartkameror behövs. Norrbottens-Kuriren. tillsammans med Per-Olof Larsson.
2007-07-27 Fartkamerorna kräver en humanistisk livsstil. Mariestads-Tidningen. tillsammans med Per-Olof Larsson.
2007-07-27 Hjälpande händer och fler hastighetskameror behövs. Värmlands Folkblad. tillsammans med Per-Olof Larsson.
2007-07-27 Satsa på förändrad trafikkultur. Blekinge läns tidning. tillsammans med Per-Olof Larsson.
2007-07-25 Ställningstagande krävs om dödskorsen. Borås Tidning.
2007-07-19 Kors vid dödsvägar - kritiska samvetsval för alla Sjuhäradspolitiker. Ulricehamns Tidning.
2007-07-08 Mitträcken är livsviktiga. Vasabladet, Finland.
2007-07-05 Vem vågar införa mitträcken för att rädda liv? Borgåbladet, Finland.
2007-07-05 Vem vågar införa mitträcken i Finland för att rädda liv? Åbo Underrättelser, Finland.
2007-06-28 Bekämpa döden med mitträcken. Hufvudstadsbladet, Finland.
2007-02-28 Invataxi. Brister hotar tryggheten. Hufvudstadsbladet, Finland.
2007-01-19 Satsa på gedigen trafikutbildning för polisförare. NLT. tillsammans med Christer Philipson.
2007-01-15 Polisen struntar i nollvisionen. Norra Västerbotten. tillsammans med Christer Philipson.
2007-01-13 Polisbilsförarna blir allt sämre. Piteå-Tidningen. tillsammans med Christer Philipson.
2007-01-11 Polisbilsförarna blir allt sämre. Dalarnas Tidningar. tillsammans med Christer Philipson.
2007-01-05 Polisen struntar i nollvisionen. Sundsvalls tidning. tillsammans med Christer Philipson.
2007-01-03 Ge god utbildning åt polisbilförare. Östgöta-Correspondenten. tillsammans med Christer Philipson.
2007-01-03 Polisen kan bli förebild men struntar i nollvisionen. Hallands Nyheter. tillsammans med Christer Philipson.
2007-01-02 Polisen struntar i nollvisionen. Trollhättans tidning. tillsammans med Christer Philipson.
2007-01-02 Agera för säkrare polis i trafiken. Helsingborgs Dagblad. tillsammans med Christer Philipson.
2006-12-30 Dåligt utbildade poliser olycksrisk i trafiken. Skaraborgs Allehanda. tillsammans med Christer Philipson.
2006-12-29 Blåljus kräver god körvana. GT/Expressen. tillsammans med Christer Philipson.
2007-12-28 Polisbilsförarna blir allt sämre. Smålandsposten. tillsammans med Christer Philipson.
2007-12-28 Polisbilsförare struntar i nollvisionen. Vimmerby tidning. tillsammans med Christer Philipson.
2007-12-27 Polisbilsförarna blir allt sämre. Laholms tidning. tillsammans med Christer Philipson.
2006-12-24 Polisen inget föredöme. Skånska Dagbladet. tillsammans med Christer Philipson.
2006-12-22 Polisbilsförarna blir sämre. Dagbladet Nya Samhället. tillsammans med Christer Philipson.
2006-12-20 Polisen struntar i nollvisionen. Blekinge läns tidning. tillsammans med Christer Philipson.
2006-12-20 Polisen kan bli förebild men struntar i nollvisionen. Mariestads-Tidningen. tillsammans med Christer Philipson.
2006-12-18 Polisbilsförarna blir allt sämre. Borås Tidning. tillsammans med Christer Philipson.
2006-10-13 Skapa säker utryckningsväg för Borås nya ambulansstation. Borås Tidning.
2006-08-05 Stoppa de farliga transporterna. Tidningen Sirenen.
2006-07-18 Stoppa de farliga ambulanserna. Nerikes Allehanda.
2006-07-07 Stoppa farliga ambulanstransporter. Borås Tidning.
2006-01-24 Öppna bilens svarta låda. BRÄNNPUNKT, Svenska Dagbladet.
2005-12-11 Nollvisionen gäller även polis och åklagare. Hög tid att inrätta specialenhet för "blåljus-olyckor". Borås Tidning.
2003-12-04 Borås Arena - en "supersäker" arena för trygga medborgare. Borås Tidning.
2003-08-11 Vart tog tant Rut vägen? Borås Tidning.
2003-07-29 Vem vill döda nästa barn? Södra Dalarnes Tidning.
2003-07-29 Vem vill döda nästa barn? Nya Ludviga Tidning.
2003-07-29 Vem vill döda nästa barn? Borlänge Tidning.
2003-07-29 Vem vill döda nästa barn? Falu Kuriren.
2003-06-24 Vem vill döda nästa barn? Helsingborgs Dagblad.
2003-06-18 Vem vill döda nästa barn i trafiken? Borås Tidning.
2000-12-01 Folk vet inte vad PO är. Göteborgs-Posten.
2000-10-04 Hvilken sjef tor trosse Schibsted? Verdens Gang (VG), Norge.
2000-09-28 Öppna slutenheten i tredje statsmakten. Pressens Tidning.
2000-09-16 Nycklarna till media. Vem har nycklarna till den tredje statsmakten, massmedierna? Borås Tidning.
2000-09-14 Utbilda journalister i katastrofhantering. Journalisten. Svenska Journalistförbundets Tidning.
Trafikoffer drabbas av fusket. Frivilligföreningarnas trovärdighet måster återupprättas.
2000-08-31 Oreda och kriminalitet drabbar trafikens offer. Helsingborgs Dagblad.
2000-08-29 Oreda och missbruk - så drabbas trafikens offer. Hufvudstadsbladet. Finland.
2000-08-28 Så drabbas trafikens offer. Norrbottens-Kuriren.
2000-08-28 Oreda och kriminalitet drabbar trafikens offer. Örnsköldsviks Allehanda.
2000-08-27 Så drabbas trafikens offer. Vasabladet, Finland.
2000-08-25 Kvalitets- och säkerhetskontroll inom trafikskadeområdet behövs. Norrköpings Tidningar.
2000-08-21 Trafikoffer drabbas av fusket. Frivilligföreningarnas trovärdighet måste återupprättas. Göteborgs-Posten.
2000-07-29 Så drabbas trafikens offer. Örnsköldsviks Allehanda.
2000-07-28 Så drabbas trafikens offer. Norrbottens-Kuriren.
2000-07-27 Så drabbas trafikens offer. Vasabladet, Finland.
2000-03-25 Familjerehabilitering på frammarsch i Finland. Hufvudstadsbladet, Finland.
1999-04-30 Massmediernas nya krisbevakning. Katastrofbilder på internet. BRÄNNPUNKT, Svenska Dagbladet.
1999-04-?? Rädda trafikofferjouren. Västerbottens-Kuriren.
1998-11-03 Ett lågvattenmärke för pressen. Mediebevakningen vid brandkatastrofen oetisk och närgången. DN-debatt. Dagens Nyheter.
1996-11-15 En spelplan med livet som högsta insats. Hufvudstadsbladet, Finland.