FÖREDRAG - NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT

1995-2024

 

2024

 

Ståhl, Daniel., Lundälv, Jörgen. (2024). Hälso- och sjukvårdskuratorer och vetenskapligt kunskapsutnyttjande: presentation av nationell enkätdata och jämförelse mellan bakgrundsfaktorer. Föredrag vid Kuratorsdagar 2024 i Lund 22-23 april 2024. Arrrangör: Svensk Kuratorsförening. http://www.kurator.se/wp-content/uploads/2024/04/Kuratorsdagar2024.pdf

 

Ryan Bengtsson, A., Hollertz, K., Lundälv, J. (2024). ”The morning café” – social work signature pedagogy in the digital age. A tool for enhanced student participation and commitment”. Session: Technology-driven Changes in Social Work. Oral presentation. Envisioning Future: Social Work Research and Discourse in the Age of Industry 4.0. 13th European Conference for Social Work Research, April 17-19, 2024. Vilnius, Lithuania. https://www.ecswr2024.eu

 

Ståhl, Daniel, Lundälv, Jörgen. (2024). Chefers förhållningssätt till vetenskapligt kunskapsutnyttjande bland hälso- och sjukvårdskuratorer – en enkätstudie. Presentation vid NaPSa 2024, Paperkonferensen i Östersund 20-21 mars 2024. Mittuniversitetet i Östersund. https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Organisation/institutioner/pso/napsa-2024/program-napsa-2024/sessionspass-2/

 

Hultqvist, Sara, Lundälv, Jörgen. (2024). Från 1906-års sociala konferens till 2020-års förslag till ny socialtjänstlag. Förebyggande vis á vis akuta insatser. Presentation vid Jubileumskonferens vid CSA – Centralförbundet för socialt arbete, den 18 mars 2024, Stockholm. https://www.csa.se/media/2024/02/Program-Akilleshalar-i-socialt-arbete-och-socialpolitik-18-mars-2024.pdf

https://www.csa.se/konferens/se-konferensen-akilleshalar-i-socialt-arbete-och-socialpolitik-i-efterhand/

 

Föredrag vid CSA-konferensen den 18 mars 2024 (CSA:s jubileumskonferens i Stockholm).  Hultqvist, Sara & Lundälv, Jörgen. Från 1906-års sociala konferens till 2020-års förslag till ny socialtjänstlag – förebyggande vis á vis akuta insatser. Lunds universitet och Göteborgs universitet. Se konferensen ”Akilleshälar i socialt arbete och socialpolitik” i efterhand. Boksläppet: Swärd, H & Panican, A (2024). Akilleshälar i välfärd, socialpolitik och socialt arbete. Lund: Studentlitteratur

https://www.csa.se/konferens/se-konferensen-akilleshalar-i-socialt-arbete-och-socialpolitik-i-efterhand/

https://www.youtube.com/watch?v=hRFtEo0mbeE

 

Medverkan i paneldiskussion vid CSA-konferensen den 18 mars 2024 (CSA:s jubileumskonferens i Stockholm). Se konferensen ”Akilleshälar i socialt arbete och socialpolitik” i efterhand. Boksläppet: Swärd, H & Panican, A (2024). Akilleshälar i välfärd, socialpolitik och socialt arbete. Lund: Studentlitteratur

https://www.csa.se/konferens/se-konferensen-akilleshalar-i-socialt-arbete-och-socialpolitik-i-efterhand/

https://www.youtube.com/watch?v=4DO5w627UIY

 

Lundälv, Jörgen. (2024). Socialförsäkringsmässiga kamper i välfärdsstaten – om det avlägsna erkännandet av funktionsrättsrörelsen. Presentation vid Sociologidagarna 2024 i Göteborg den 13-15 mars – Tema: ”Övergång eller undergång”. Sessionen: Kritisk välfärdsforskning. Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. https://event.trippus.net/Home/Index/AEAKgIP1Xj7-iT8FQEL53PTss6h_q87Ko2W4srM_7brfS-ve-X4E5sL7jcedPmrYqVYnQNRzN63P/AEAKgIMAO7TWUp1MERzRp7LBie_uOvRXclD6WoGZr0-PDnDl9SE51XRzEFq2KmF67GD3RHDsCRYZ/eng

 

2023

 

Lundälv, J., Eriksson, M., Nilsson, M E. (2023). När krisen kommer – här finns luckor i beredskapen – om funktionshinder och en pandemi. Föredrag den 25 september vid Folkbildningsdagar med beredskap & ”preppning”, 25/9-5/10-2023, Folkuniversitetet i Falun. https://www.folkuniversitetet.se/kontakt/falun/kampanjer/beredskap-och-preppingvecka/

Järbrink, H., Forsberg, A., Falk Erhag, H., Lundälv, J., Bjerså, K., Engström, M. (2023). Att vårdas och återhämta sig efter ett fysiskt trauma - från den äldre personens perspektiv. Oral presentation. Presentation vid Kirurgveckan 2023 i Örebro, 21-25 augusti, Conventum, Örebro. https://www.kirurgveckan.se/program/

Nilsson, E M., Lundälv, J., Eriksson, M. (2023). Teleworking Life of Disabled Workers in Sweden – Promoting Autonomy and Emancipation, or not? Oral presentation at the ALTER 2023 European Society for Disability Research 11th conference annuelle “Protection, Autonomie, Emancipation”, 28-30 juin 2023, Centre de colloques Campus Condorcet, Aubervilliers, Paris, France. https://alterconf2023.sciencesconf.org/?forward-action=index&forward-controller=index&lang=en

Lundälv, J., Eriksson, M., Nilsson, E. (2023). Sociala stödinsatser, hjälpmedel och insatser i hemmiljön vid hemarbete för personer med olika funktionsnedsättningar – en intervjustudie om arbetslivet under Covid-19 pandemin. Presentation vid konferensen ”Forskning pågår!” vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet den 7 juni 2023. https://www.gu.se/evenemang/forskning-pagar-2023

Lundälv, J., Eriksson, M., Nilsson, E M. (2023). Co-designing future working life for people with disabilities. Learning from experiences gained during the Covid-19 pandemic. Oral presentation at the NNDR 16thResearch Conference (Nordic Network on Disability Research, 10-12 May 2023 in Reykjavik, Iceland. https://nndr2023.is

Mac Innes, H., Bjurbäck, H., Lundälv, J. (2023). Biståndshandläggares erfareheter av sociala problem hos äldre medborgare – en kartläggning om de sociala problemens synlighet. Presentation vid CKVO-konferens (Centrum för Kompetensutveckling i Vård och Omsorg), tema: Jämlik hälsa i en osäker värld, den 11-12 maj 2023, Stockholms universitet, Stockholm. https://www.su.se/institutionen-for-pedagogik-och-didaktik/forskning/konferenser-och-seminarier/ckvo-konferens-jämlik-hälsa-i-en-osäker-värld-stockholms-universitet-11-12-maj-2023-1.617747

Mac Innes, H., Lundälv, J. (2023). Möter biståndshandläggare sociala problem? En enkätstudie om socialt arbete inom äldreomsorgen. Paper presenterat vid NaPSa 2023-konferens. Nationell paper-konferens i socialt arbete den 22-23 mars i Stockholm, Södertörn högskola. https://www.mchs.se/evenemang/konferens-socialt-arbete-mars2023.html

 

2022

Lundälv, J. (2022). Funktionsrättsrörelsens intressepolitiska kamper, roll och inflytande. Föredrag vid konferensen ”Rättigheternas historia. Om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning”, Dalheimers hus, Förvaltningen för funktionsstöd, Göteborgs Stad den 17 november 2022. https://goteborg.se/wps/wcm/connect/fc882fa4-9aea-42a4-a84a-36a4318ab27e/Rättigheternas+historia.pdf?MOD=AJPERES

 

Lundälv, J. (2022). Tid för brukarmedverkan i forskningen? Om allvaret med demokrati, delaktighet och acceleration i forskningspraktiken. Föredrag vid REAL-seminarium om brukarmedverkan inom forskning den 13 maj 2022 vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet. https://www.oru.se/institutioner/halsovetenskaper/kalender-hv/passerade-lankade-handelser-2022---hv/real-seminarium2/

 

Lundälv, J., Eriksson, M., Nilsson, E M., Lindberg, L. (2022). Conducting remote participatory research of disability and Covid-19 via disability organisations in Sweden – A valid method? Oral presentation at the 6th International Conference on Disability and Development: Disability and COVID-19. 14 th March – 17 March 2022. ICED – International Centre for Evidence in Disability, London School of Hygiene & Tropical Medicine.  https://bettercarenetwork.org/news-updates/events/6th-international-conference-on-disability-and-development-disability-and-covid-19

 

2021

Eriksson, M, Lundälv, J, Nilsson, E. (2021). ”Challenging norms of crisis preparedness by listening to voices from the (dis)ability movement in Sweden”. Poster-presentation. 8-10 mars 2021. International Crisis and Risk Communication Conference. University of Central Florida, USA. https://communication.ucf.edu/icrcc/poster-presentations/

Lundälv, J. (2021). Efterlivets politiska berättelse. Socialpolitiska stridsfrågor och metodfrågor. Presentation av boken "Efterlivets politiska berättelse" vid Seminarium i historia, 16 februari 2021, Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet. https://www.gu.se/evenemang/efterlivets-politiska-berattelse

 

2020

Lundälv, J. (2020). Insight Arena: the DAE-method. Oral presentation at the BEYOND2020, World Sustainable Built Environment Online Conference, Nov 2-4, 2020. Session: Beyond Access City Award 2014: Creating a city for all. https://beyond2020.se/conference/

Lundälv, J. (2020). ”The future of Nordic Welfare State and role of professional social work – challenges and social sustainability”. Key-note-speaker at the national conference ”Sosiaalityön tutkimuksen päivät: Hyvinvointi 2020”, University of Eastern Finland, Kuopio, February 13-14 2020. http://www.uef.fi/web/hyvinvointi2020/ohjelma

Carlsson, A, Lundälv, J (2020). Olyckor och skador hos rollatoranvändare i trafikmiljön. Oral presentation vid Transportforum i Linköping den 8-9 januari 2020. https://cslide.ctimeetingtech.com/tf2020/attendee/person/156

 

2019

Lundälv, J. (2019). Risker och olyckor i hem- och boendemiljö: om språk, bemästring och stöd. Föredrag vd konferensen ”Det farliga boendet? En kunskapsdag om allvarliga olyckor i hem- och boendemiljö”. En kunskapsdag arrangerad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 18 september 2019 i Stockholm. https://www.msb.se/sv/aktuellt/kalender/2019/september/det-farliga-boendet-en-kunskapsdag-om-allvarliga-olyckor-i-hem--och-boendemiljo/

Lundälv, J. (2019). Socialarbetaren som samhällskritiker – om barn och mänskliga rättigheter. Inspiration från Minna Canth till Maria Sandel. Föredrag vid University of Eastern Finland i Kuopio den 11 april 2019. SOSNET – Valtakunnallinen sosialityön yliopistoverkosto (Riskfaktorer för barns och familjers välfärd).

Carlsson, A, Lundälv, J. (2019). Elrullstolsrelaterade olyckor och skador i trafikmiljön – Analys av STRADA-data. Presentation vid Transportforum 2019 den 9 januari 2019 i Linköping. https://cslide.ctimeetingtech.com/tf2019/attendee/confcal/session/calendar?q=elrullstol&r=pt%7E11 och https://www.vti.se/sv/transportforum-2019/program/

Henje, C, Stenberg, G, Carlsson, A, Lundälv, J. (2019). Upplevda risker och problem i trafikmiljön för användare av elrullstol. Föredrag vid konferensen Transportforum 2019, Linköping den 9 januari 2019. https://www.vti.se/sv/transportforum-2019/ och https://cslide.ctimeetingtech.com/tf2019/attendee/person/1008

 

2018

Ulfendahl, M, Lundälv, J. (2018). Brukarmedverkan I forskningen. Workshop om patienters och allmänhetens medverkan i medicinsk forskning. Svenska Läkaresällskapet i Stockholm, 17 april 2018 Samvarkan med SBU, Forte och Region Östergötland. Medverkan i workshop och panelsamtal. http://www.sls.se/om-oss/aktuellt/kalendarium/workshop-om-brukarmedverkan/

Lundälv, Jörgen. (2018). Generationer av skador och risker boendemiljö. Föredrag vid möte vid Reumatikerdistriktet i Göteborg, Dalheimers hus den 14 mars 2018. https://goteborg.reumatikerforbundet.org/aktuellt/nyheter/foredrag-generationer-av-skador-och-risker-i-boend/

Thodelius, Charlotta, Lundälv, Jörgen. (2018). (In-)equality before the law – house adapting policy in Sweden. Oral presentation at the International Conference Amps – Architecture, Media, Polics, Society. Health: The Design, Planning and Politics of How and Where We Live. UWE – University of the West of England, Bristol UK, January 25-26 2018. http://architecturemps.com/bristol-2018/

 

2017

Lundälv, Jörgen. (2017). Generationer, risker och skador. Ett föredrag vid Hörselskadades förening/Hörselskadades Riksförbund, möte, fredag 8 december 2017.

Lundälv, Jörgen. (2017). Participating and scientific discussions at the INVOLVEat 21 – Conference – Celebrate the progress of public involvement in research and consider the opportunities ahead. November 28, 2017, Church House Westminster, London. NHS – National Institute for Health Research, UK. http://www.profbriefings.co.uk/involve2017/

Lundälv, Jörgen. (2017). Participating and scientific discussions at the Inagurual meeting and workshop of an international network to promote public involvement and engagement in health and social care research, November 27, 2017, Chandos House, London, UK. Warwick Medical School, COMET Inititative, Cochrane, INVOLVE UK.

Lundälv, Jörgen. (2017). Risk assessment, disabled people and self-experiences of falling and cutting in residential areas in southern part of Sweden. Learnings from qualitative interviews. Oral presentation at the conference RISK2017, Society for Risk Analysis (SRA) 3 rd Nordic Chapter Conference – “theme Risk and Security”, Aalto University Design Factory, Espoo, Finland 1-3 november 2017. https://blogs.aalto.fi/risk2017/

Lundälv, Jörgen. (2017). Föredrag vid frukostdialog - "Rätten till omsorg, hälsa och personlig trygghet för personer med funktionsnedsättning", Hotell Kusten, SDF Västra Göteborg, Fastighetskontoret Göteborgs Stad, SDF Lundby den 25 oktober 2017.

Lundälv, Jörgen. (2017). Blogga tryggt i sociala medier – etik, bemötande och förhållningssätt inom hälso- och sjukvården. Föredrag, Utvecklingsdag, Administrativa enheten VO Neurosjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset den 20 oktober 2017.

Lundälv, Jörgen. (2017). Deltagande i Paneldebatt 19 oktober 2017 med Tidskriften Socionomen: Så förhindrar vi hot och våld i arbetet! Debattledare Lenar Engelmark, chefredaktör, Tidskriften Socionomen, Socionomdagarna i Stockholm 18-19 oktober. http://www.socionomdagarna.se/program/

Lundälv, Jörgen, Thodelius, Charlotta, Andersson, Björn. (2017). Sociala aspekter på skador hos utsatta grupper – förebyggande arbete och vikten av uppföljning. Presentation vid Socionomdagarna 2017 – Mötesplats för kvalificerat socialt arbete 18-19 oktober 2017 på Stockholmsmässan. http://www.socionomdagarna.se

Lundälv, Jörgen. (2017). Upplevelser och erfarenheter av risker och skador i hem- och boendemiljö i ett osteoporosperspektiv. Föredrag vid Internationella Osteoporosdagen i Göteborg den 12 oktober 2017, Osteoporosföreningen i Västra Götaland, Osteoporosförbundet.

Lundälv, Jörgen. (2017). Synnedsättningar, risker och säkerhet i hemmiljöer. Erkännande, utsatthet och politisk fattigdom. Föredrag vid de Nationella kuratorsdagarna (synverksamheten) den 11-12 oktober 2017 vid Habilitering & Hälsa, Västra götaland, Göteborg.

Lundälv, Jörgen. (2017). Risker och krav på körkompetens hos den som kör utryckningsfordon. Föredrag vid konferensen FLISA2017, Jönköping 19-20 september. http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=44042

Lundälv, Jörgen. (2017). Blogga tryggt – de snabba medierna, gränser och etiska frestelser inom hälso- och sjukvård. Föredrag vid Sahlgrenska universitetssjukhuset Hematologens sektionsdag, 25 augusti 2017, Göteborg.

Wallengren Lynch, M, Hollertz, K, Ryan Bengtsson, A, Lundälv, J. (2017). Teaching Students Critical Social Work By Way of a ”Signiture Pedagogy”: An Analysis of Student Evaluations of a Social Work Course. Oral presentation at the Social Work Education in Europé: Challenging Boundaries – Promoting a Sustainable Future. European Conference June 26-29, Paris, France, Decartes University, UNAFORIS, EASSW – European Association of Schools of Social Work. http://evenements.unaforis.eu/en/home-page

Lundälv, J. (2017). How to increase patient involvement in clinical trials. Oral Presentation at the Congress of the Nordic Association of Otolarinygology, May 31st – June 3rd 2017 in Gothenburg. https://mkon.nu/onh

Lundälv, J. (2017). Voices of public involvement – the coverage of patient involvement in a Swedish patient cancer magazine. Poster Presentation at the Congress of the Nordic Association of Otolarinygology, May 31st – June 3rd 2017 in Gothenburg. https://mkon.nu/onh

Carlsson, A, Lundälv, J, Stenberg, G, Henje, C. (2017). The Importance of Research Protocol for Video Analysis of Electric Wheelchair Users in Road Traffic. A Method With Challenges. The 6th Annual Scientific Seminar of the Nordic Traffic Safety Academy 2017-05-09—2017-05-10, Copenhagen, Denmark. http://www.tft.lth.se/en/ntsa/seminars/2017/

Lundälv, J, Thodelius, C. (2017). Extending the concept of interdisciplinary research – what can we learn from inclusive research? Reflections from two research circles. Oral presentation at the Nordic Network on Disability Research NNDR 14th Research Conference, May 3-5 2017 in Örebro, Sweden. https://www.oru.se/english/schools/law-psychology-and-social-work/conferences/nndr-14th-research-conference/program/

Lundälv, J. (2017). Publiceringserfarenheter och tidskrifter i socialt arbete vid Göteborgs universitet 2012-2016. Presentation vid Forskningsforum den 25 april 2017, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

2016

Lundälv, J. (2016). Vilda biljakter, hälsoförluster och Nollvisionen: Skador och våldsanvändning i vägtrafiken. Populärvetenskapligt föredrag vid Vetenskapskaféet Café-å-lär. Science Café, Chalmers Tekniska Högskola den 1 december 2016, Göteborg.

http://www.akademiliv.se/2016/11/36821/

http://www.cafealar.se

Ekbrand, H, Ekman, R, Thodelius, C, Lundälv, J, Andersson, B, Malmqvist, I. (2016). Injury events in residential areas – risk groups and etiological factors for falling, cutting and poisoning. Poster presentation at the Safety 2016 World Conference 18-21 september 2016 in Tampere, Finland. https://www.thl.fi/en/web/injury-prevention/safety-2016

Thodelius, Charlotta, Lundälv, Jörgen. (2016). Exploring and understanding environmental risks and risk management. Poster-presentation at the 24th International Association People-Environment Studies (IAPS) Conference 26 June – 1 July 2016, Lund/Alnarp.

http://www.iaps24.se

Lundälv, Jörgen. (2016). Etik i sociala medier inom den högre utbildningen – nuläge med uppdatering. Poster-presentation vid den Högskolepedagogiska konferensen NU2016 i Malmö den 15-17 juni 2016. ”Högskolan i samhället – Samhället i Högskolan”.

http://www.nu2016.se/app/attendee/default.asp?PageId=42233&MenuItemId=34640&ProjectId=5953&SubMenuItemId=37780

Thodelius, Charlotta, Lundälv, Jörgen. (2016). Ethical rights and obligations – is it unproblematic using social media as data in research studies? Poster-presentation at the Nordic Youth Research Symposium (NYRIS), NYRIS 13, YOUTH MOVES – Voices-Spaces-Subjectivities in Trollhättan, June 15ht-17th.

http://www.hv.se/Media/Get/24932/paralell-sessions.pdf

www.hv.se/NYRIS13

Lundälv, Jörgen. (2015). Hur kan forskning och utvärdering av funktionshinderpolitiken utvecklas? Föredrag vid den Internationella funktionshinderdagen ”En dag för alla”, den 3 december 2015, ”Hur kan den kommande strategin bli ett starkare politiskt verktyg? Handikappförbunden, Aktivitetshuset, Sundbyberg.

http://www.hso.se/vi-ar-handikappforbunden/Anmalan/3-december/

Lundälv, J. ; Malmqvist, I. (2015). Medaktörskap i ArchSafe-forskningen – fortsatta steg. Presentation vid MSB:s forskardagar 2015 i Stockholm den 11-12 november 2015., Medaktörskap i ArchSafe-forskningen – fortsatta steg. Presentation vid MSB:s forskardage 2015 i Stockholm den 11-12 november 2015.

Lundälv, Jörgen. ; Larsson, Per-Olof. (2015). Studentantologin – ett studentcentrerat lärande om utsatthet, funktionshinder, långtidssjukdom och skrivande i socialt arbete. Föredrag vid Högskolepedagogisk konferens i Göteborg (HKG 2015), Göteborgs universitet den 22 oktober 2015.

Lundälv, Jörgen. ; Hollertz, Katarina. (2015). Moderatstyrd chatfunktion som verktyg för att öka interaktionen mellan lärare och studenter i storföreläsningar. Pedagogiskt upplägg, etiska aspekter och praktisk tillämpning. Föredrag vid Högskolepedagogisk konferens i Göteborg (HKG 2015), Göteborgs universitet den 22 oktober 2015.

Lundälv, Jörgen. (2015). Den bloggande patienten. Föredrag vid kunskapsutbytesdag för kuratorer inom Närhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhusets somatiska och psykiatriska kliniker, frivilligorganisationer samt Habilitering och Hälsa. 22 oktober 2015., Den bloggande patienten.

Lundälv, Jörgen. (2015). Blogga tryggt med etik och etikett. Föredrag vid Onsdagsakademin, Sahlgrenska Akademin den 30 september 2015., Föredrag vid Onsdagsakademin, Sahlgrenska Akademin den 30 september 2015.

Lundälv, Jörgen. (2015). Riskmedvetenhet, etik och ansvar som moralisk princip. Vad händer när hälso- och sjukvården blir mer aktiv i de sociala medierna? Föredrag vid Bokmässan i Göteborg "Global Free Speech", Göteborgs universitets monter den 24 september 2015.

Lundälv, Jörgen. (2015). Etiska fall om blogga tryggt – när gränser bryts. Inspirationsföreläsning vid Workshop, Svensk sjuksköterskeförening i Stockholm den 14 september 2015., Inspirationsföreläsning vid Workshop, Svensk sjuksköterskeförening i Stockholm den 14 september 2015.

Lundälv, Jörgen. (2015). Backchannel - upplägg, instruktion och etik. Poster-presentation av ett pedagogiskt utvecklingsprojekt i kursen HPE302, Breddad lärarkompetens: Design för lärande med digitala redskap den 12 maj 2015.

Lundälv, Jörgen. (2015). Blogga tryggt – sociala medier och vården. Goda råd om tid, utrymme och ansvar. Lunchföreläsning för läkarstuderande och underläkare vid Norrlands universitetssjukhus (NUS) i Umeå den 29 april 2015. Arrangör: Medicine Studerandes Förbund Umeå (MSF) och Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) i Västerbotten.

Lundälv, Jörgen. ; Thodelius, Charlotta. (2015). The Social Spatiality of Risks and Accidents in Homes and Neighborhoods, Oral presentations at URBSEC lunch seminar, Speakers Corner, Kuggen, Lindholmen Science Park, Göteborg, 22 april 2015. Urban Safety and Societal Security.

Lundälv, J. ; Thodelius, C. ; Ekbrand, H. et al. (2015). Injury events in residential environment for individuals with disabilities, multiple disabilities and long­term illness in the County of Värmland, Sweden – a 2­year study. Paper presentation and Oral presentation at the Nordic Network on Disability Research, NNDR 13th Research Conference, Bergen, Norway, May 6-8 2015.

Lundälv, Jörgen. (2015). Blogga tryggt – om etik och kränkningar. Goda råd om tid, utrymme och ansvar, Föredrag vid Rektorsakademien, rundabordssamtal ”Yrkesetik i sociala medier”, Berghs School of Communication, Stockholm den 4 maj 2015.

Lundälv, Jörgen. (2015). Det finns ingenstans att fly - Blogga trygg. Föredrag vid SETT-konferensen (Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet), Kistamässan i Stockholm den 14-16 april 2015. SETT-konferensen den 14-16 april 2015.

Lundälv, Jörgen. (2015). Pennfäktaren – om socialt arbete och opinionsbildning. Föredrag vid Akademikerförbundet SSR:s lokalförening för Västra Götalandsregionen, årsmöte, Yxhammarsgården i Borås den 27 januari 2015.

 

1999

 

Lundälv, Jörgen. (1999). Skadehändelsen och familjelivet (Injury event and family life). Föredrag vid Suomen Liikennevalistus Ry, Kolmella Sydämellä Projekti, Loma- ja kurssikeskus Koivuranta, Kurkimäki Kuopio den 1 oktober 1999. (Loukkaantumistapahtuma ja Perhe-Elemä.  Suomen Liikennevalistus ry:n Kolmella Sydämellä-projektin informaatio - ja lehdistötilaisuudessa, Loma- ja Kursikeskus Koivurannassa, Kurkimäellä Kuopiossa, perjantaina lokakuun ensimmäisenä päviväna 1999.