omslag

NY BOK

Den tredje delen i en socialpolitisk trilogi:

Efterlivets politiska berättelse. Kända och okända kvinnors kamper i socialpolitiken. Stockholm: Premiss förlag. (2020)

ISBN: 978-91-89077-14-0

 

 

Efterlivets politiska berättelse beskriver både kända och okända kvinnors kamper i socialpolitiken i Sverige under tre sekel. I boken beskrivs hur socialpolitiska kvinnor gestaltade, kommunicerade och kämpade för olika socialpolitiska frågor i samhällsdebatten. Bokens ramberättelse handlar om tio kvinnors verksamhet, däribland Amelie Posses antinazistiska engagemang och Anna Lindhagens fredssträvanden. De var våra socialpolitiska kvinnor. Vilka socialpolitiska frågor och problem har varit mest centrala och hur har de socialpolitiska kvinnorna blivit hågkomna i eftervärlden? Detta är några av de frågor som behandlas i boken som är den sista delen i en socialpolitisk trilogi.

 

 

https://premissforlag.se/bocker/efterlivets-politiska-berattelse-kanda-och-okanda-kvinnors-kamper-socialpolitiken/