VETENSKAPLIGA ARTIKLAR 1999-2024:

Lundälv, J., Larsson P O., Carlsson, A., Kindberg, R., Kindberg, K., Karlsson, L. (2024). Hur trygg är en spårvagnsresa? En studie om risker, otillgänglighet och barriärer för personer med funktionsnedsättningar. Socialmedicinsk Tidskrift, 101(1):39-46. https://publicera.kb.se/smt/article/view/22870

Lundälv, J, Kihlström, J (2024). Solidarity in Social Policy – the Extent of Drain Risk: A Study Focusing on the Two Dominant Political Blocs in Sweden”. Sociologisk Forskning 61 (1):65-90. https://doi.org/10.37062/sf.61.25710 och https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/25710

Ståhl, D., Lundälv, J. (2024). Vetenskapligt kunskapsutnyttjande och nyttjande av kunskapskällor bland hälso- och sjukvårdskuratorer – en jämförelse baserad på legitimation. Socialvetenskaplig tidskrift 30(4):817-838. https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.4.4804 och https://socvet.se/article/view/4804

Ståhl, D, Lundälv, J. (2024). Research knowledge utilisation among Swedish health social workers: Influence of higher education, job tenure and workplace. International Social Work, 1-15. DOI:10.1177/00208728241235264 https://doi.org/10.1177/00208728241235264

Järbrink, H., Forsberg, A., Erhag, H. F., Lundälv, J., Bjerså, K., & Engström, M. (2023). Recovering from physical trauma in late life, a struggle to recapture autonomy: A grounded theory study. Journal of Advanced Nursing, 80(7):2611-3001. https://doi.org/10.1111/jan.16035

Lundälv, J. (2023). Nationalekonomer på traditionella debattscenen – analys av nationella debatter. Tidskriften Ekonomisk Debatt, årg 51, nr 7, s. 50-62. https://www.nationalekonomi.se/artikel/nationalekonomer-pa-traditionella-debattscenen-analys-av-nationella-debatter/

Eriksson, M., Nilsson, E M., Lundälv, J. (2023). A Scoping Review of Research Exploring Working Life Practices of People with Disabilities During the COVID-19 Pandemic. Review articles. Scandinavian Journal of Disability Research (SJDR), 25(1): 241-255. DOI: https:// doi.org/10.16993/sjdr.1012, https://sjdr.se/articles/10.16993/sjdr.1012

Mac Innes, H, Lundälv, J. (2023). Biståndshandläggares erfarenheter av sociala problem hos äldre medborgare - En kartläggning om de sociala problemens synlighet. Socialmedicinsk Tidskrift, (2):313-320. https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/2967/2821

Ståhl, D, Lundälv, J. (2022). Health social workers and research knowledge utilization – a Swedish survey study. European Journal of Social Work, 26(5): 908-921. DOI:10.1080/13691457.2022.2148092 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13691457.2022.2148092

Nilsson, E M., Lundälv, J., Eriksson, M. (2022). Design opportunities for future development of crisis communication technologies for marginalised groups – Co-designing with Swedish disability organisations. Journal of Enabling Technologies, 1-13. DOI:10.1108/JET-01-2022-0006 https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JET-01-2022-0006/full/pdf?title=design-opportunities-for-future-development-of-crisis-communication-technologies-for-marginalised-groups-co-designing-with-swedish-disability-organisations

Lundälv, J. (2022). Nationalekonomers samhällsdebatter – en trios drivkrafter och lärande. Forumartikel. Tidskriften Ekonomisk Debatt, 50(4):78-80. https://www.nationalekonomi.se/wp-content/uploads/2022/05/50-4-jl.pdf

Lundälv, J., Nilsson, E M., Eriksson, M. (2022). Covid-19 Pandemic Coping Strategies in a Complex Landscape of Crisis Communication: A Participatory Study with Disability Organisations in Sweden. Baltic Screen Media Review, 10:1; 141-161. https://doi.org/10.2478/bsmr-2022-0010

Carlsson, A, Lundälv, J. (2022). Rollator related pedestrian single accidents and collision events in Sweden. Traffic Safety Research – An Interdisciplinary Journal (TSR), 2:1-24. https://tsr.international/TSR/article/view/23512

Rost, S., Lundälv, J. (2021). Social work responses to food poverty in Sweden: A qualitative study applying the concept of stigma. British Journal of Social Work (BJSW), November, 1-18.   https://academic.oup.com/bjsw/advance-article-abstract/doi/10.1093/bjsw/bcab228/6431837?redirectedFrom=fulltext

Lundälv, J. (2021). Macchiariniaffären – en mediestudie. En uppföljande mediestudie av kvarstående problem i medicinska tidskrifter. Svensk Kirurgi, 2021;79(4):196-199.https://svenskkirurgiskforening.se/DigiPubl/2021/Svensk%20Kirurgi%204-21/2/

Lundälv, J., Thodelius, C. (2021). Risk of Injury Events in Patients With Visual Impairments: A Swedish Survey Study Among Hospital Social Workers. JVIB - Journal of Visual Impairment & Blindness, 115(5):426-435. https://doi.org/10.1177/0145482X211046666

Rost, S., Lundälv, J. (2021). A systematic review of literature regarding food insecurity in Sweden. Analyses of Social Issues and Public Policy, December 2021:21(1):1020-1032. http://doi.org/10.1111/asap.12263

Lundälv, J. (2021). Trafikmedicinsk överblick av tillämpade teorier och metoder. Studenters examensarbeten om polis- och ambulanspersonal. Socialmedicinsk Tidskrift, 3:479-491. https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/2519/2339

Henje, C., Stenberg, G., Lundälv, J., Carlsson, A. (2021). Obstacles and risks in the traffic environment for users of powered wheelchairs in Sweden. Accident Analysis and Prevention, 159:1-8. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001457521002906 och https://doi.org/10.1016/j.aap.2021.106259

Eriksson, M, Lundälv, J, Nilsson M Elisabet. (2021). Challenging norms of crisis communication and preparedness by listening to voices from the (dis)ability movement in Sweden. Proceedings, article of the International Crisis and Risk Communication Conference, March 8-10, 2021, Orlando, Florida, USA. https://stars.library.ucf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1075&context=icrcc

Lundälv, J, Ehrlington, H, Johansen, A. (2021).Disability awareness arena in Sweden: voices of learning toward community facilities, universal design and disability perspective, Facilities, 39(5/6):217-235. https://doi.org/10.1108/F-12-2019-0135https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/F-12-2019-0135/full/html

Lundälv, J. (2020). Tysta risker och skadehändelser i boendemiljöer för hörselskadade och vuxendöva i Sverige. Socialmedicinsk Tidskrift. Forskning och teori, 96(6):832-839. https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1889

Lundälv, J. (2019). Välfärden, samhällskritiken och medierna - socialarbetares röster i podcaster i socialpolitik och socialt arbete. Socialvetenskaplig Tidskrift 2019;3-4:363-382, Temanummer Välfärd, Jubileumsnummer, 25-års jubileum 1994-2019.   https://socvet.se/article/view/3095

Lundälv, J, Malmqvist, I, Thodelius, C. (2019)."Professional voices on risk and accidents in home care – a Swedish survey study", Facilities, 38(3-4):218-234. https://doi.org/10.1108/F-03-2019-0030

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/F-03-2019-0030/full/html

Post-print (Green-open-access: https://gup.ub.gu.se/file/207897

Törnbom, K, Lundälv, J, Palstam, A, Stibrant Sunnerhagen, KS. (2019). ”My life after stroke through a camera lens” – A Photovoice study on participation in Sweden. PLOS One. 1-21. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0222099

Carlsson, A, Lundälv, J. (2019). Acute injuries resulting from accidents involving powered mobility devices (PMDs) – Development and outcomes of PMD-related accidents in Sweden. Traffic Injury Prevention, 1-8.  https://doi.org/10.1080/15389588.2019.1606910 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15389588.2019.1606910

Lundälv, J. (2019). The Challenges of Writing Opinion Pieces in Social Work: A National Online Survey of Swedish Social Workers’ Experiences of Influencing Public Opinion. British Journal of Social Work, 49, 1395-1414. doi:10.1093/bjsw/bcz058

https://doi.org/10.1093/bjsw/bcz058 https://academic.oup.com/bjsw/advance-article-abstract/doi/10.1093/bjsw/bcz058/5491607?redirectedFrom=fulltext

Törnbom, K, Lundälv, J, Sunnerhagen, K S. (2019). Long-term participation 7-8 years after stroke: Experiences of people in working-age. PloS ONE 14(3):1-16. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0213447

Lundälv, J. (2018). Coping Strategies of Disabled People in Residential Environments after Injury Events. Australian Journal of Rehabilitation Counselling, 24(2):88-102. doi 10.1017/jrc.2018.9. https://www.cambridge.org/core/journals/australian-journal-of-rehabilitation-counselling/article/abs/coping-strategies-of-disabled-people-in-residential-environments-after-injury-events/AD9196221C1BC0BA5E95C6EEAA0FE3D5

Lundälv, J. (2018). Parkinsonpatienters självupplevelser av skadehändelser i hem- och boendemiljö – en intervjustudie. Socialmedicinsk Tidskrift, 4, 452-459. https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1805

Thodelius, C, Lundälv, J. (2018). (In-)equality before the law – house adapting policy in Sweden. Article published in AMPS Proceedings Series 11. Health: The Design, Planning and Politics of How and Where We Live, pp. 92-98. ISSN 2398-9467. Series Editor: Dr Graham Carins, Editors: Matthew Jones, Louis Rice and Fidel Meraz.  HEALTH: THE DESIGN, PLANNING AND POLITICS OF HOW AND WHERE WE LIVE AMPS, Architecture_MPS; University of the West of England 25 - 26 January, 2018. http://architecturemps.com/wp-content/uploads/2018/10/Architecture-MPS-11-Health-The-Design-Planning-and-Politics-of-How-and-Where-We-Live.pdf

Larsson, P-O, Högberg, H, Lundälv, J. (2018). Teaching Note – Popular Science Writing in a Social Work Program: From an Idea to a Student Anthology. Journal of Social Work Education, 54(3)(Suppl 1): 585-590. https://doi.org/10.1080/10437797.2018.1474821

Thodelius, C, Lundälv, J. (2018). Dokumentationspraktiker, positioneringar och forskningsetik - innehållsanalys av kvalitetsregister. Socialmedicinsk Tidskrift 2018:1:86-94. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1702

Lundälv, J. (2018). Osteoporosis Patients with Fall-Related Injuries in Residential Environments: Challenges for Social Work. International Journal of Social Work 2018;5:1:15-28. http://www.macrothink.org/journal/index.php/ijsw/article/view/12675

Lundälv, J. (2017). Användande av klassifikationen av ICF – en genomgång av förekomst av ICF i högre utbildning. Socialmedicinsk Tidskrift 2017;5:583-592. http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/130

Thodelius, C, Ekman, R, Lundälv, J, Ekbrand, H. (2017). Injury events sustained in residential environments: age and physical disability as explanatory factors for differences in injury patterns in Sweden. Housing & Society 2017;1-14. http://dx.doi.org/10.1080/08882746.2017.1393284

Thodelius, C., Andersson, B. Lundälv, J. Malmqvist, I. (2017). Injury Prevention in Institutional Settings in Sweden. In: ARCH17, 3rd International Conference on Architecture, Research, Care, Health, Copenhagen: Polyteknisk forlag. ISBN: 978-87-93585-00-3. Pp. 135-149. [full conference paper, published online, http://www.arch17.aau.dk/Proceedings+publication

Thodelius, C, Lundälv, J. (2017). Från omognad till risk – kontroversen om ADHD i två medicinska tidskrifter. Forskning och teori. Socialmedicinsk tidskrift 2017;94(1):81-89. http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/127

Lindqvist, R, Lundälv, J. (2017). Activation, medicalisation and inter-organisational cooperation in health insurance – implications for frontline social work in Sweden. European Journal of Social Work. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13691457.2017.1293010

Larsson, P-O, Högberg, H, Lundälv, J. (2016). Etik, funktionshinder och medaktörskap i media. Socialmedicinsk Tidskrift 2016;93:6:677-685.  http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/current/showToc

Törnbom, K, Persson, H, Lundälv, J, Sunnerhagen S, K. (2016). Self-Assessed Physical, Cognitive, and Emotional Impact of Stroke at 1 Month: The Importance of Stroke Severity and Participation. Journal of Stroke & Cerebrovascular Diseases 2016, September 9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27622863

Törnbom, K, Persson, C H, Lundälv, J, Sunnerhagen K S. (2016). The impact of physical functioning on participation in the first year post-stroke. Acta Neurologica Scandinavica 2016:1-7. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ane.12661/full

Larsson, P O, Lundälv, J. (2016). Att göra bok på Socionomprogram. Tidskriften Högre utbildning 2016;6:1:85-90. http://hogreutbildning.se/page/aktuellt-nummer-test

Lundälv, J. (2016). Macchiariniaffären och primum non nocere. En mediestudie om reflekterande forskare och läkare i tre medicinska tidskrifter. Tidningen Svensk Kirurgi, Nr 3, 2016; 124-127.

http://np.netpublicator.com/netpublication/n07406140

Lundälv, J. (2016). Community-based psychological disaster management groups and psychosocial support to trauma victims – knowledge and awareness. Scandinavian Insurance Quarterly 2016:2:1-10.

http://www.nft.nu/sv/community-based-psychological-disaster-management-groups-and-psychosocial-support-trauma-victims

Lundälv, J. (2016). Publiceringsmönster i vetenskapliga tidskrifter i socialt arbete perioderna 2008-2009 och 2013-2014. Socialmedicinsk tidskrift 2016;2:154-164. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1386

Lundälv, J. (2016). Biljakter och dödliga skador i Sverige – en retrospektiv studie av konsekvenser av biljaktsrelaterade krascher. Socialmedicinsk tidskrift 2016;2:166-176.

http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1392

Lundälv, J, Törnbom, M, Larsson, P-O, Sunnerhagen, K S (2015). Awareness and the Arguments for and against the International Classification of Functioning, Disability and Health among Representatives of Disability Organisations. International Journal of Environmental Research and Public Health 2015, 12(3), 3293-3300. http://www.mdpi.com/1660-4601/12/3/3293/html

Lundäv, J, Sjöström, L-O. (2014). Long-Term Consequences of Drunk Driving Accidents in Sweden: An Exploratory Study on the Lived Experiences of Survivors, Their Family Members and Friends. The Australian Journal of Rehabilitation Counselling 2014;20(2):114-119. http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=9445549&fulltextType=BT&fileId=S1323892214000131

Lundälv, J, Lindqvist,R. (2013). Aktivering och anställningsbarhet eller modernt arbetstvång? En analys av fas 3 i svensk dagspress. Arbetsmarknad & Arbetsliv 2013;19:3:9-23. https://journals.lub.lu.se/aoa/article/view/17783

Lundälv, J. (2012). Trafiksäkerhetsarbete och trafikskador: Ett aktuellt multidisciplinärt kunskapsläge och framtidsutsikter om att förebygga skador hos vägtrafikanter. Socialmedicinsk Tidskrift 2012;89(6):459-461. https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/934

Lundälv, J. (2012). Polisaspiranten och utbildningsansvaret - polisbilskörningens dilemman och värdegrund. Socialmedicinsk Tidskrift 2012, 89(6):490-499. https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/855

Lundälv,J, Larsson,P-O, Törnbom,M, Sunnerhagen Stibrant,K. (2012). The ICF: International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) – A Swiss army knife? Accessibility and disability in a Scandinavian disability magazine (SDM) – A Quantitative content analysis. Health Policy 2012;108:1:67-75. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168851012002126

Lindqvist,R. Lundälv,J. (2012). Participation in Work Life and Access to Public Transport – Lived Experiences of People with Disabilities in Sweden. Australian Journal of Rehabilitation Counselling 2012;18;2:148-155. https://www.cambridge.org/core/journals/australian-journal-of-rehabilitation-counselling/article/participation-in-work-life-and-access-to-public-transport-lived-experiences-of-people-with-disabilities-in-sweden/E15D5D71F57B38CD361339A28F7C0736

Törnbom,M, Lundälv,J, Jesperson,A, Stibrant Sunnerhagen,K, Grimby,G. (2011). Occupations and menas of living in adults with Cerebral Palsy and Meningomyelocele during two decades in Sweden. Scandinavian Journal of Disability Research (SJDR). 2011;13(1):21-35. https://sjdr.se/articles/10.1080/15017411003711791

Lundälv,J, Philipson,C, Sarre,R. (2010) How do we reduce the risk of deaths and injuries from incidents involving police cars? Understanding injury prevention in the Swedish context. Police Practice and Research – An International Journal 2010;11:5:437- 450. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15614263.2010.497333

Lundälv,J. (2010). Folkhälsoproblematik och försäkringskostnader för polisfordon i Sverige 1997-2007. Nordisk Försäkringstidskrift (NfT), Scandinavian Insurance Quarterly 2010;April;1. https://nft.nu/sv/folkhalsoproblematik-och-forsakringskostnader-polisfordon-i-sverige-1997-2007

Lundälv,J. (2009). Ambulansolyckor vid ett svenskt försäkringsbolag. Scandinavian Update – Skandinavisk Akutmedicinsk tidskrift 2009:2(1):12-15. http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A346476&dswid=4378

Lundälv,J, Kongstad,P. (2009). Ambulansbränder – unik händelse eller ledningsuppgift? Scandinavian Update – Skandinavisk Akutmedicinsk tidskrift 2009:2(2):18-21.

Lundälv,J, Lindqvist,R. (2009). Between lifeworld and system – disability services to persons injured by traffic accidents in Sweden. The Australian Journal of Rehabilitation Counselling 2009;15(2):107-123. https://www.cambridge.org/core/journals/australian-journal-of-rehabilitation-counselling/article/between-lifeworld-and-system-caseworker-role-conflict-in-the-provision-of-disability-services-to-people-injured-by-traffic-accidents-in-sweden/900A837FE0F1807B34B8A2AFEC850596

Lundälv,J. (2009). Trafikmedicinskt språkbruk i svensk kontext - Från ett trafikskadeperspektiv. Nordisk Försäkringstidskrift (NfT), Scandinavian Insurance Quarterly 2009:3:1-10.

Lundälv,J, Fogelberg,K. (2009). När sjukvård blir tv-underhållning. Kvantitativ innehållsanalys av serien Sjukhuset. Läkartidningen 2009;106(17):1166-1168. https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/2009/04/nar-sjukvard-blir-tv-underhallning/

Lundälv,J, Gårder,P, Risser,R, Leden,L. (2008). Police Cycle-Patrols in Finland: A Qualitative Study Applying the Diamond Model. The Police Journal 2008;81:323-335. https://journals.sagepub.com/doi/10.1350/pojo.2008.81.4.425

Lundälv,J. (2008). Intensiv medierapportering efter busskraschen vid Rasbo-Uppsala (Intensive media reporting following bus crash in Rasbo-Uppsala). Läkartidningen 2008:105(36):2418-2420. https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/2008/09/intensiv-medierapportering-efter-busskraschen-vid-rasbondashuppsala/

Lundälv,J. (2008). Busskrascher i media, Rasbo - Uppsala. Scandinavian Update - Skandinavisk Akutmedicinsk tidskrift 2008;1:7-11.

Lundälv,J, Larsson,P-O. (2007). Kaffet, blomman och det tända ljuset. Om gåvan, social solidaritet och senmodernitet. Kulturella Perspektiv - Svensk Etnologisk Tidskrift 2007;4:43-52.

Lundälv,J. (2007). Media Coverage of mobility and injury events involving people with visual impairment in Sweden. The Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2007;15:210-214.

Lundälv,J. (2007). Familjeliv och sociala konsekvenser efter skadehändelser i vägtrafiken. En retrospektiv studie av anhörigas självupplevelser till patienter med diagnosen Whiplash-Associated Disorders (WAD) samt en internationell litteraturöversikt. The Scandinavian Journal of Trauma Resuscitation and Emergency Medicine 2007:15:152-159.

Lundälv,J. (2007). Emergency medical vehicle crashes and injury events in Northern Finland. Journal of Chinese Clinical Medicine. Chinese Academy of Clinical Medicine. 2007:2(4):181-187.

Lundälv,J. (2006). Farm-related injury event, social consequences and injury reporting in the Land Lantbruk newspaper in Sweden: A retrospective study of farm-related injury reporting during 2000-2005. The Australian Journal of Rural Health 2006;14(6):249-252. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1440-1584.2006.00824.x

Lundälv,J. (2006). "Svarta lådor" i vägtrafiken och bättre skadeinformation. Nordisk Försäkringstidskrift (NfT), Scandinavian Insurance Quarterly 2006:2:161-166. https://nft.nu/sites/default/files/2006208.pdf

Lundälv,J. (2006). Alcohol-related injury event in traffic environment in Swedish local newspaper: A retrospective study of injury reporting. Journal of Chinese Clinical Medicine. Chinese Academy of Clinical Medicine. 2006;1(4):226-22.

Lundälv,J. (2006). EMVCs: ambulance work and hospital social workers in Australia and Sweden. The Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. 2006;14(1):9-20.

Lundälv,J. (2006). Ambulansrelaterade krascher i Finland åren 1996-2005 baserat på försäkringsdata: nya kunskapsvägar för att förebygga ambulanskrascher i framtiden. The Scandinavian Journal of Trauma and Emergency Medicine 2006;14(3):126-132.

Lundälv,J. (2006). Akut behov av skaderegistrering efter ambulanskrascher (Acute need of registration of ambulance crash-related injuries). Läkartidningen 2006;103;6:372-374. https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/2006/02/akut-behov-av-skaderegistrering-efter-ambulanskrascher/

Lundälv,J. (2006). Ambulanskrascher (EMVC) i internationell belysning – en litteraturgenomgång av fenomenet EMVC och en kunskapsöversikt av intresse för skaderegistrering inom EMVC-området i Sverige åren 1990-2005. The Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2005;13(3):148-158.

Lundälv,J. (2005). Ambulance Helicopter System and the Injury Reporting in Mass Media in Sweden – A Content Analysis of the Swedish News Agency (TT) During 2000-2004. Air Medical Journal, The Journal of Transport Medicine, 2005 May-Jun;24(3):124-5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15874969/

Lundälv,J. (2005). Ambulanskrascher - ett dolt folkhälsoproblem och högriskområde inomförsäkringsbranschen. Nordisk Försäkringstidskrift (NfT), Scandinavian Insurance Quarterly 2005;86(4):361-369.

Lundälv,J. (2005). Den ironiska höghastighetskulturen. Om osäkra hjälpares framfart. Svensk etnologisk tidskrift (Kulturella Perspektiv). 2005:14(4):44-52.

Lundälv,J. (2005). Self-experiences of mobility and injury events in the traffic environment among physical impaired and disabled people as unprotected pedestrians and wheelchair riders in Sweden: a follow-up study. International Journal of Rehabilitation Research. The Official Journal of the European Federation for Research in Rehabilitation. 2005:28(4):349-350. https://journals.lww.com/intjrehabilres/fulltext/2005/12000/self_experiences_of_mobility_and_injury_events_in.7.aspx

Lundälv,J, Volden,E. (2004). Expressiv kommersiell fotodokumentation av patienter på skadeplats. En retrospektiv studie av ambulanspersonalens självupplevelser av massmediers fotodokumentation av patienter i Norge. The Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2004;12(4):234-240.

Lundälv,J. (2004). Patienters och anhörigas upplevelser av kränkande kommunikation. En retrospektiv studie av patientanmälningar efter medierapportering av skadehändelser och trauma. The Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2004;12(3):166-170.

Lundälv,J. (2004). Self-reported experiences of incidents and injury events in traffic among hearing impaired people as pedestrians and cyclists. A follow-up study of mobility and use of hearing equipment. International Journal of Rehabilitation Research. The Official Journal of the European Federation for Research in Rehabilitation. 2004;27(1):79-80.

Lundälv,J. (2004). Offerkastet som gårdagens och morgondagens källa för skuld, sorg och skadeprevention. Svensk etnologisk tidskrift (Kulturella Perspektiv). 2004:13(2):26-31.

Lundälv,J. (2004). Det nordiska dödsvållandet - etiologi, erkännande och dom. Nordisk Försäkringstidskrift (NfT), Scandinavian Insurance Quarterly 2004:85(4):344-352.

Lundälv,J. (2004). Patienters och anhörigas upplevelser av kränkande kommunikation. En retrospektiv studie av patientanmälningar efter medierapportering av skadehändelser och trauma. The Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. 2004:12:(3):166-170.

Lundälv,J, Björnstig,U. (2004). Rapportering av skadehändelser till medier – svårt för akutläkare. Standardformulär hjälper i den juridiska djungeln av tolkningsmöjligheter (Incident reporting to mass media – difficult for emergency care physicians. Standard formularies as a help in the judicial jungle of interpretations). Läkartidningen 2004;101;19:1724-1728. https://lakartidningen.se/wp-content/uploads/OldPdfFiles/2004/28572.pdf

Lundälv,J. Björnstig, U. (2003). Hur rapporterar svenska massmedier skadehändelser i trafiken? En retrospektiv studie av tidningspress och dess bevakning av skadehändelser och prevention. Akuttjournalen. The Scandinavian Journal of Trauma and Emergency Medicine. 2003;11(4):184-192.

Lundälv,J. (2003). Enskildes integritet och rättssäkerhet gentemot massmedier på skadeplatser - en forskningsöversikt av rättsregler, etik och normer. Nordisk Försäkringstidskrift (NfT), Scandinavian Insurance Quarterly 2003:84(2):165-173. https://nft.nu/sites/default/files/2003212.pdf

Lundälv,J. (2003). Lääkärinen ja tiedotusvälineiden yhteistyö Myyrmannin pommiräjähdyksen jälkeen. Finlands Läkartidning/Suomen Lääkärilehti 2003;58:25-26:2879-2881.

Lundälv,J. (2002). Knallepulver, sockerbitar och mjältbrand – mystiska budskap från knallar, baroner och misstänkta terrorister. Kulturella Perspektiv – Svensk etnologisk tidskrift 2002;11(2)2-11.

Lundälv,J. (2002). Terrorbomben i Myyrmanni – exempel på mediernas bristande hänsyn mot barn i utsatta situationer. Tidskriften DIALOGI. (Journal published by the National Research and Development Centre for Welfare and Health (STAKES) in Finland, 2002.

Lundälv,J. (2001). Olycks- och katastrofutbildning för pressfolk hölls i sjukhusmiljö. Läkartidningen 2001;98(44):4865-4866. https://lakartidningen.se/wp-content/uploads/OldPdfFiles/2001/23682.pdf

Lundälv,J. (2001). Massmedier, kriskommunikation och skadeprevention – viktiga kunskapsfrågor för läkare inom hälso- och sjukvården. Finlands Läkartidning/Suomen Lääkärilehti 2001;56:5:563-567. https://www.laakarilehti.fi/haku/?keywords=&author=&title=&year_min=1992&year_max=2023&magazine_issue=&page_number=&limit=10&advanced=1&q=Lundälv&sort=new_first

Lundälv,J. (2001). The Experiences of Visually Impaired People in Sweden as Pedestrians and Cyclists. Journal of Visual Impairment & Blindness (JVIB). 2001;95(5):302-304. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0145482X0109500506?icid=int.sj-abstract.similar-articles.3

Lundälv,J. (2000). Trafikskadades upplevelser av omhändertagande och rehabilitering i Finland. Handlingar – Finska Läkaresällskapets Handlingar. 2000:160(1):58-60. https://fls.fi/wp-content/uploads/2021/09/Handlingar_00_1.pdf

Lundälv,J. (2000). Katastrofjournalistik och skadeprevention – en fråga om kunskap, etik och arbetsmetoder. Tidskriften INCITAMENT- för en hälso- & sjukvård i förvandling. 2000;9:485-489.

Lundälv,J. (1999). Försäkringsbranschen och trafikskadade i Sverige och Finland - en studie om skadades upplevelser av bemötande, kompensation och informationstillgång. Nordisk Försäkringstidskrift (NfT), Scandinavian Insurance Quarterly 1999:80(3):301-304. https://nft.nu/sites/default/files/1999309.pdf

Lundälv,J. (1999). Läkarens sensitivitet högt värderad hos trafikskadade. En retrospektiv studie av trafikskadades upplevelser av hälso- och sjukvård i Finland. Finlands Läkartidning/Suomen Lääkerilehti 1999;54;29:2897-2900. https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/lakarens-sensitivitet-hogt-varderad-hos-trafikskadade-en-retrospektiv-studie-av-trafikskadades-upplevelser-av-halso-och-sjukvar/

Lundälv,J. (1999). Förlorad i systemvärlden – trafikskadades självupplevelser av systemaktörer. Nordic Journal of Social Work 1999;19(3):166-172.