Foto: Sören Håkanlind

Därför är socialt arbete viktigt

För att få en ökad kunskap och kännedom om socialt arbete och socialpolitikens betydelse är lärande och forskning viktig. Undervisning i socialt arbete och forskning hänger ihop och skapar tillsammans nya möjligheter att stärka olika perspektiv i socialt arbete. Förebyggande socialt arbete har under lång tid varit centralt för att minska utanförskap och ohälsa. Min forskning utgår från en förebyggande diskurs och hur såväl funktionshinderpolitik och socialpolitik kan stärkas och förstås bättre utifrån praktik och vetenskaplig kunskap.

 

Om forskning och författarskap

På denna webbsida presenterar jag min egen forskningsinriktning som handlar om forskning i socialpolitik, socialt arbete och funktionshinderforskningen. På webbsidan hittar du också information om artiklar, rapporter och böcker som jag författat genom åren. Du är varmt välkommen att botanisera och blir du nyfiken får du gärna kontakta mig. Kontaktuppgifterna hittar du nedan.

Men hur relaterar socialpolitisk forskning, socialt arbete till funktionshinderforskning? Låt oss börja med funktionshinderforskningen (disability research). Sedan doktorandtiden i mitten av 1990-talet vid Helsingfors universitet har jag intresserat mig för skadehändelsernas påverkan för människan och omgivningen. 

Det  forskningsområde som jag är verksam inom handlar om funktionshinderforskning (disability research) särskilt multidisciplinär funktionshinderforskning och dess relation till socialpolitik och socialt arbete. Under senare år har jag särskilt intresserat mig för såväl tillgänglighetsstudier som delaktighetsmätningar inom området.


Om Du vill komma i kontakt med mig är Du välkommen att skicka e-post:


Jörgen Lundälv, Docent och universitetslektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet.

E-mail: Jorgen.Lundalv@socwork.gu.se

E-mail: JL99um@hotmail.com

Telefon: mobil 0761-724711