Socialpolitik och socialt arbete (funktionshinder och trafikmedicin)

Boken är den andra delen i en social-politisk trilogi som utkom i december 2019 vid Premiss förlag.

Boken ger goda råd till studenter i alla ämnen vid akademin som står inför att skriva en uppsats. Utkom 2019 vid Sanoma Utbildning förlag.

Boken är den första delen i en socialpolitisk trilogi som utkom i december 2018 vid Premiss förlag.

Denna bok innehåller berättelser om funktionshinder och långtidssjukdomar. Ett femtiotal studenter medverkar med texter. Boken utkom 2015 på Bokskogen förlag.

En bok om etik och reflektion när vi använder sociala medier i tjänsten. Utkom 2015 på förlaget Student-litteratur.

Boken utkom år 2013 och vänder sig till den som är intresserad av att bli en pennfäktare eller veta mer om opinions-bildningens konst och uppgift i samhället.

2